Ai Là Tác Giả Của Kinh Thánh

Kính thưa quý thính giả,

Kinh Thánh khởi đầu với sự trình bày như thế này: ‘Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.’ Ấy là lời của sách Sáng Thế Ký 1:1. Sự ‘có thật’ của Đức Chúa Trời được thừa nhận một cách hiển nhiên. Trong Thi Thiên 14:1 chúng ta lại được cho biết rằng: ‘Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.’

Chúng ta thấy rằng ở đây Kinh Thánh gắn liền những tư tưởng sai lạc về Thượng Đế – nhất là khi chối từ sự hiện hữu của Ngài – với sự bại hoại của luân lý đạo đức. Vì thật như thế, nếu không có một Thượng Đế, một Đấng Tạo Hóa ban hành những khuôn thước luật lệ, thì chúng ta được bỏ mặc lênh đênh về phương diện luân thường đạo lý. Khi tuyển dân của Chúa là dân Do Thái quên đi Đấng Tạo Hóa của mình trong thời kỳ Các Quan Xét, là lúc không có ai hướng dẫn họ phải trung tín với Đức Chúa Trời ‘ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải’, thì sự hỗn loạn xáo trộn ngự trị.

Quyển Kinh Thánh không những công bố rằng có một Đức Chúa Trời mà chính Kinh Thánh còn là một bằng chứng rằng Đức Chúa Trời thật sự hiện hữu, bởi vì chỉ có nguồn cảm hứng cuả thiên thượng mà thôi mới là câu trả lời cho sự có mặt cuả quyển sách được xem là nổi tiếng nhất nầy.

Những đặc điểm sau đây của Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Chúa Trời chính là tác giả của quyển sách đặc biệt này.

Sự Liên Kết Lạ Lùng Của Kinh Thánh

Mặc dầu Kinh Thánh đã được viết ra bởi hơn 40 người, từ hơn 19 cảnh đời khác nhau, qua khoảng thời gian hơn 1600 năm nhưng Kinh Thánh lại là một sự mặc khải liên tục từ đầu cho đến cuối của sách. Thật vậy, những sách đầu tiên và cuối cùng của Kinh Thánh, tức là sách Sáng Thế Ký và sách Khải Huyền, thì nối kết ăn khớp với nhau chặt chẽ tuyệt vời – trình bầy ‘Thiên Đàng Đánh Mất’ và ‘Thiên Đàng Được Lại’ theo thứ tự nêu trên – là một sự tuyên bố thật mạnh mẽ rằng Thượng Đế chính là tác giả của những sách này.

Chúng ta thấy rõ điều này khi so sánh sách Sáng Thế Ký 1-3 là sách viết về thời cổ, từ buổi sáng thế, Tạo thành trời đất, Dựng nên loài người, Thiết lập ngày thứ bẩy nên ngày thánh, Cảnh vườn Ê-Đen, Thiết lập lễ hôn nhân, Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi với sách Khải Huyền 21-22 viết về Trời mới đất mới, Giê-ru-sa-lem mới. Phước của kẻ được chọn trong đó có phần kết luận với sự nhấn mạnh rằng những lời tiên tri trong sách này là chắc chắn.

Kinh Thánh Được Bảo Trọng Một Cách Đáng Kinh Ngạc

Mặc dầu trải qua bao sự bắt bớ chà đạp của bao luồng chính trị và tôn giáo, Kinh Thánh vẫn cứ tồn tại. Dựa theo một chiếu chỉ vào năm 303 AD Sau Thiên Chúa còn được giữ lại, chúng ta được biết là hoàng đế La Mã Diocletian đã nghĩ rằng ông đã tiêu diệt được tất cả mọi quyển Kinh Thánh mà ông rất thù ghét. Ông đã cho dựng lên trên chỗ đống tro tàn của quyển Kinh Thánh đã bị đem ra đốt một cột trụ để mừng chiến thắng của mình. Nhưng 25 năm sau đó, một hoàng đế mới, hoàng đế Constantine, đã truyền lệnh cho việc xuất bản 50 quyển Kinh Thánh bằng chính ngân quỹ của chính quyền La Mã.

Vào thế kỷ thứ mười tám, một người vô tín mà nhiều người biết đến, văn hào Voltaire của nước Pháp, đã cả gan tiên đóan rằng chỉ trong vòng một thế kỷ nữa thôi thì sẽ không còn một quyển Kinh Thánh nào trên quả địa cầu này nữa. Nhưng thật buồn cười thay, vì 50 năm sau khi ông chết đi, Thánh Kinh Hội Geneva đã sử dụng chính hãng in của ông và chính nhà ở của Voltaire để làm nơi sản xuất ra hàng chồng Kinh Thánh. Ngày nay Kinh Thánh là sách được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng hơn tất cả mọi quyển sách nào.

Những Sự Kiện Lịch Sử Trong Kinh Thánh Thật Là Chính Xác

Một nhà khảo cổ lừng danh của nước Do Thái, ông Nelson Glueck, đã từng nói về điều mà ông cho là ‘sự chính xác gần như toàn vẹn cuả những dữ kiện lịch sử trong Kinh Thánh, đặc biệt là khi những dữ kiện lịch sử đó được củng cố bằng những khám phá khảo cổ học’.

Ông William F Albright, một trong những khảo cổ gia vĩ đại mà nhiều người biết, đã xác định như thế này: ‘Sự hoài nghi đối với Kinh Thánh một cách quá đáng của những trường phái lịch sử học quan trọng của thế kỷ thứ mười tám và thế kỷ thứ mười chín, mặc dầu một đôi khi vẫn còn thấy xuất hiện, đã lần hồi không còn uy tín. Từ khám phá này cho đến khám phá khác đã xác định sự chính xác của biết bao những chi tiết và đã đem lại sự nhận thức ngày càng gia tăng về gía trị của Thánh Kinh như là một nguồn kho tàng của lịch sử’

Ông William Ramsay, người được coi là một nhà khảo cổ giỏi nhất xưa nay, là người đã được đào tạo trong ngành sử học theo chủ nghiã hoài nghi của nước Đức khỏang giữa thế kỷ mười chín và vì thế mà ông đã không tin là những tài liệu của Tân Ước đứng về phương diện lịch sử là đáng tin cậy. Tuy vậy, những quan sát khảo cổ đã cho ông nhận ra rằng sự hoài nghi của ông đã trở nên không còn đảm bảo được nữa. Ông đã có một sự thay đổi sâu xa trong thái độ của mình. Khi nói về sứ đồ Lu-ca, là người đã viết sách Tin lành Lu-ca và sách Công Vụ Các Sứ Đồ, thì ông William Ramsay đã nhận định như thế này ‘Luca là một nhà viết sử bậc nhất … ông phải đáng được đặt vào vị thế của những sử gia lỗi lạc nhất.’

Khi xem xét vào nhiều điểm đặc biệt trong khảo cổ học thì sự chính xác của Thánh Kinh lại được tái xác định. Có rất nhiều chỗ mà những ngươì không tin đã vặn hỏi về sự chính xác của Thánh Kinh, phần đông là đều dưạ trên lý lẽ là tại vì không có bằng chứng độc lập, nhưng rồi những bằng chứng được khai quật lên bởi nghành khảo cổ sau đó lại càng tôn cao sự thật vẫn có trong Kinh Thánh.

Sự Chính Xác Về Phương Diện Khoa Học Của Kinh Thánh

Chúng ta hãy xem xét một vài thí dụ như sau: Quả đất thì tròn. Trong sách Ê-sai 40:22 đã ghi: ‘Ấy là Đấng ngự trên vòng trái đất nầy‘; hoặc là quả đất được treo lơ lửng trong không trung mà không cần điểm treo nào là điều đã có trong sách Gióp 26:7: ‘Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không’; còn các vì sao thì nhiều không kể xiết như đã nêu trong sách Sáng Thế Ký 15:5 : ‘Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi.’; thêm vào đó là chu kỳ của thủy học; thủy triều; các sinh vật phát triển tùy theo mỗi loài của chúng; và nhiều xem xét hiểu biết sâu sắc kỹ lưỡng về sức khoẻ, vệ sinh, dinh dưỡng, sinh lý học (chẳng hạn như sự quan trọng của máu huyết, như có đề cập đến trong sách Lê-Vi-Ký 17:11: ‘Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình’. Rồi còn có quy luật thứ nhất và qui luật thứ nhì của nhiệt động lực học như có trình bầy đến trong sách Ê-Sai 51:6 : ‘Hãy ngước mắt lên các từng trời, và cúi xem dưới đất; vì các từng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi: nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi’, và còn nhiều điều khác nữa…

Ngoài ra Kinh Thánh còn có những đặc điểm quan trọng như sau:

  • Những lời tiên tri của Kinh Thánh đều chính xác
  • Thánh Kinh ảnh hưởng trên văn minh của nhân loại
  • Thánh Kinh hoàn toàn chân thật
  • Kinh Thánh là sứ điệp làm thay đổi cuộc đời

là những điều mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào những buổi phát thanh sắp đến khác.

Trước khi tạm chia tay, xin gửi đến quý ông bà anh chị em lời Kinh Thánh sau đây được ghi trong 1 Phierơ 3:15,16 ‘Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt

Trước thềm năm mới 2006 xin kính chúc quý thính giả của Phát Thanh Hy Vọng một năm mới đầy Bình An từ Chúa Cứu Thế Giê-su. Nguyện xin Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ mỗi chúng ta khi ra, khi vào từ nay cho đến lâu dài.

Xin xem những bài đọc khác