Bài Giảng Bồi Linh Đại Hội

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành 2008

Đại Hội Bồi Linh Tin Lành Úc Châu sẽ được tổ chức từ ngày 28/12/08 đến 01/01/09 tại Bond University, Robina, Queensland. Xin xem chi tiết Đại Hội nơi đây.

Đại Hội Bồi Linh XIV – Sydney 2006

Hội Đồng Bồi Linh lần 14 đã được tổ chức tại Sydney vào tháng 12 năm 2006. Hội Đồng Đại Biểu đã bầu cử ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2007-2008 như sau:

  • Hội Trưởng: Mục Sư Ngô Minh Quang
  • Thư Ký: Mục Sư Lý Văn Quang
  • Thủ Quỹ: Mục Sư Nguyễn Tiến Dũng
  • Uỷ Viên: Mục Sư Huỳnh Văn Hiếu
  • Uỷ Viên: Mục Sư Nhữ Đoàn Trung Kiên

Kính mời quý vị cùng nghe các bài giảng bồi linh sau đây. Quý vị có thể download để nghe sau bằng cách right click -> save as

Chúng tôi xin lỗi vì trục trặc kỹ thuật, các bài giảng không còn chứa trên mạng nữa

Giáo Sư Nguyễn Hữu Ái
Đến Gần Chúa – 50 phút; 8.7MB
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4:14-16
Đấng Trước Hết Và Sau Cùng – 59 phút; 10.4MB
Kinh Thánh: Khải Huyền 1:9-20
Lần Thứ Hai – 46 phút; 8.1MB
Kinh Thánh: Mác 8:22-26
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
Những Người Làm Chúa Vui – 54 phút; 9.4MB
Kinh Thánh: Lu-ca 10:17-24
Những Người Chúa Đặt Trên Đường Chúng Ta Đi – 46 phút; 8.1MB
Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-37
Những Cơ Hội Chúa Đang Mở Cửa – 50 phút; 8.8MB
Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 16:1-24
Rev Jonathan James
Challenging Statements by Jesus Christ – 48 phút; 8.4MB

Hội Đồng Bồi Linh XIV

Vài nét về Diễn Giả Hội Đồng

Chương Trình Hội Đồng Bồi Linh

Tổ Chức Đại Hội Bồi Linh

  • Tổ Chức: Hội Thánh TL vùng Sydney
  • Trưởng Ban: Mục sư Lý Văn Quang
  • Thủ Quỹ: Ô Huỳnh Thiên Thành