Bản Đồ – Hướng Đi Đến Đại Hội

The Tops Conference Centre, Stanwell Tops cách Melbourne khoảng 850 km, 9 giờ lái xe và cách Sydney khoảng 55 km, 45 phút lái xe.

Từ Melbourne

 • Chạy về hướng Sydney trên quốc lộ 31 Hume Hwy. Qua khỏi Goulburn. Khi đến Hume Fwy chạy thêm khoảng 50 km nữa.
 • Tách ra khỏi Hume Fwy vào Picton Rd Exit. Quẹo phải vào Picton Rd chạy về hướng vùng Wilton.
 • Rẻ trái vào Almond St rồi quẹo phải vào đường Wilton tại thành phố Wilton.
 • Chạy theo đường Wilton Rd, Wilton khoảng 11 km nữa đến vùng Appin.
 • Rẻ phải vào đường Appin Rd, Appin. Chạy khoảng 17 km.
 • Rẻ trái vào ramp lên Southern Fwy. Chạy thêm 12 km. Tách ra khỏi freeway để vào vùng Stanwell Tops.
 • Rẻ phải vào Lawrence Hargrave Dr, Helensburgh (xem bản đồ)
 • Rẻ phải vào Stonehaven Rd.
 • Rẻ phải vào Bendena Gardens Rd. Tops Conference ở cuối con đường

Từ Sydney

 • Chạy về hướng Wollongong trên quốc lộ 1 Princess Hwy. Chạy vào Southern Fwy.
 • Rẻ trái vào vùng Stanwell Tops (xem bản đồ)
 • Chạy đường Lawrence Hargrave Dr, Helensburgh.
 • Rẻ phải vào Stonehaven Rd.
 • Rẻ phải vào Bendena Gardens Rd. Tops Conference ở cuối con đường

Quý vị có thể đi xe lửa đến Stanwell Park Station. Xin quý cho biết trước để chuẩn bị việc chuyên chở.

Hội Đồng Bồi Linh XIV

Chương Trình Đại Hội Bồi Linh

Tổ Chức Đại Hội Bồi Linh

 • Tổ Chức: Hội Thánh TL vùng Sydney
 • Trưởng Ban: Mục sư Lý Văn Quang
 • Thủ Quỹ: Ô Huỳnh Thiên Thành