Bước Khởi Đầu Cho Năm Mới

Mục sư Ngô Minh Quang

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn,

Charles Eliet gặp khó khăn khi ông đã ký ‘công tra’ cho một công trình vĩ đại là xây dựng một chiếc cầu bắc qua thác nước nổi tiếng Niagara. Ông không tài nào kéo được sợi dây cáp nào từ bên nầy bờ sông qua bên kia với dòng nước chảy xiết như thế! Nếu ông dùng bất cứ thuyền bè nào cũng sẽ bị dòng nước cuốn chìm. Lúc bấy giờ Eliet chợt nẩy ra một sáng kiến, ông cho một con diều bay từ bờ sông nầy qua bờ sông kia. Để khởi đầu là sợi dây nhợ dùng để thả diều. Sau đó, ông dùng sợi dây lớn buộc vào sợi dây nhợ đó, rồi dùng dây lớn hơn nữa, dần dà đến sợi dây cáp. Sau khi thấy phương pháp nầy quả thật là phương sách tốt nhất, ông liền cho mở kỳ thi thả diều có thưởng. Cậu thiếu niên tên Homan Walsh đáp ứng. Thoạt đầu con diều của cậu chỉ bay đến nửa chừng rồi rớt xuống dòng sông, nhưng lần thứ nhì thì con diều của cậu đã đáp đậu xuống bờ bên kia.

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn, Chúng ta đang bước đầu vào năm mới, với những lo lắng băn khoăn, với những ước mơ và những dự định. Nhưng rồi không biết năm mới nầy sẽ ra sao? Để giải đáp nan đề nầy, tôi xin mời quý vị và các bạn hãy đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus, vì Ngài chính là Thượng Đế, Đấng nắm giữ tương lai và vận mạng của mỗi chúng ta. Nếu Quý vị muốn nhờ Ngài dìu đắt và hướng dẫn cuộc đời mình, bạn hãy đặt niềm tin mình vào nơi Chúa, và đức tin của quý vị cũng sẽ giống như sợi nhợ thả diều. Nhờ đức tin đó chúng ta vượt qua mọi khó khăn ghềnh thác để đến với Thượng Ðế. Thánh Kinh quả quyết, người nào không có đức tin sẽ không thể đến với Ðức Chúa Trời vì Ðức Chúa Trời là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Vậy đức tin là gì? Thánh Kinh định nghĩa rằng: Ðức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong là bằng cớ những điều mình chẳng từng xem thấy. Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy.

Ðức tin khác với hy vọng, cho nên ta không thể dùng hy vọng để thay thế cho đức tin. Chẳng hạn như một hành khách ra phi trường đi Mỹ mà nói rằng hy vọng người ta sẽ cho ta lên phi cơ và hy vọng sẽ được lọt vào đất Mỹ. Trái lại người phải chắc chắn rằng mình sẽ được đón nhận vào phi cơ và mình sẽ đến Mỹ vì đức tin chính là chiếc vé phi cơ và cuốn sổ thông hành hợp pháp ở trong tay mình.

Cũng tương tự như thế, một người sau khi nhận biết Chúa Jêsus là Trời, đến trần gian để cứu mình, thì người đó không phải hy vọng rằng Chúa cứu mình, trái lại người tin chắc rằng Chúa giải cứu mình, người lấy tấm lòng và lý trí mình tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jêsus, để Chúa Jêsus làm chủ mình, Triết gia Phao-Lô nói rằng : Đạo gần quý vị, trong miệng quý vị và trong lòng quý vị; đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng. Vì nếu miệng quý vị xưng nhận Đức Jêsus là Chúa và lòng quý vị tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì quý vị sẽ được cứu; Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.

Qua lời Thánh Kinh nầy chắc chắn rằng người tin Chúa Jêsus sẽ được sống trong hy vọng vì có Chúa cùng đi với mình trong mọi lối đi của cuộc đời, khi gặp khó khăn người tìm đươc câu giải đáp trong Chúa.

Như vậy ta có thể nói rằng đức tin là mẹ của hy vọng. Vì từ đức tin chúng ta mới nẩy sinh ra hy vọng, rồi từ hy vọng đó mà chúng ta có được niềm vui của Chúa mãi mãi trong đời sống.

Mục Sư D L Moody nói rằng niềm vui giống như chim hót vào buổi sáng, còn hy vọng là loài chim hót vào lúc đêm về, dầu tối tăm lạnh lẽo, có khi cạnh bên có những hiểm nguy bao quanh, chim cũng trổi tiếng hát. Như vậy một người có đức tin, thì sẽ sinh ra hy vọng và tràn ngập niềm vui.

Thưa Qúy Vị & Các Bạn, Quý vị có niềm tin vào Chúa Cúu Thế chăng? Hãy bắt đầu bằng một đức tin đơn sơ như sợi dây nhợ thả diều, dần dà là những cọng dây luộc được buộc vào, đến khi kéo qua bờ bên kia là sợi dây cáp! Rồi thì chiếc cầu treo thật vững chắc, xinh đẹp được bắc qua dòng thác đổ. Sự sống vĩnh phúc là tin rằng Thượng Ðế có Một và Thật, và tin rằng Chúa Cứu Thế Jêsus là sứ giả của Ngài, Ðấng đến trần gian chết thế cho Quý vị.

Chúa Jêsus hứa: Ta đến để cho chiên Ta sự sống và sự sống phong phú. (Giăng 10:10b)

Tôi có dịp tiếp xúc với một người đồng hương, trước ở Việt Nam sống ở Trường Sơn, nghèo khổ, mệnh danh là xứ ‘chó ăn đá gà ăn sỏi’. Sau khi ông nhận biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa mình, vì quá nghèo nên ông đi nhà thờ chỉ với một chiếc quần đùi và chiếc áo cũ. Ông chỉ ao ước được Chúa ban cho có cá ăn và có người vợ hiền dễ thương xinh đẹp, được một gia đình đầm ấm. Chúa đã nhậm lời ông. Ngày nay tất cả gia đình ông đều đến Úc, các con ông ai cũng đã tốt nghiệp đại học, nào mục sư, luật sư, kỹ sư, y tá trưởng. Vợ ông đẹp người lẫn tính, lúc nào cũng nâng đỡ ông trong sự phục vụ Chúa và người đồng loại. Ông đã không ngớt lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng niềm tin đơn sơ vào nơi Chúa để biến đổi cả đời sống ông và gia đình ông. Hãy đặt niềm tin vào Chúa, là Ðấng nắm giữ tương lai quý vị. Ngài chính là nguồn trông cậy muôn đời cho mỗi chúng ta.

Ước mong năm mới nầy Quý vị có đức tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus. Một khi có Chúa Cứu Thế trong tâm hồn, những nhịp cầu ngăn cách đều được nối liền, chính Chúa sẽ san bằng mọi trở ngại, lấp đầy mọi trống vắng trong tâm tư bạn trong Năm Mới nầy.

Chúa yêu quý vị, Chúa đến trần gian vì quý vị. Xin quý vị hãy mời Chúa vào tâm hồn mình, cai quản đời sống mình ngay giờ nầy.

Kính Chào Quý Vị & Các Bạn

Xin xem những bài đọc khác