Chia Xẻ Tin Vui

Luca 1:39-45

Kính thưa quý thính giả,

Sau bản tin về sự ra đời của Chúa Cứu Chúa và thiên sứ đi rồi, phản ứng đầu tiên và công việc chuần bị của Ma-ri trước chương trình diệu kỳ này ra sao, được ghi trong Luca chương 1, từ câu 39 đến câu 41 như sau:

Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh

Kính thưa quý thính giả,

Sau bản tin thật lạ lùng và thiên sứ Gáp-ri-ên đã đi rồi, lòng ao ước của Ma-ri là được gặp người chị họ Ê-li-sa-bét. Nàng cần một sự hỗ trợ, một sự khuyến khích và đồng thời muốn được xác định về phép lạ Ê-li-sa-bét mang thai trong lúc đã cao tuổi mà thiên sứ đã đề cập đến. Trên hết, nàng muốn được gần gũi với Ê-li-sa-bét là người cũng được Chúa chúc phước một cách diệu kỳ giống như nàng. Có lẽ Giô-sép, người nàng đã được hứa hôn, chưa biết về chuyện nàng sẽ mang thai bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Không ai ở Na-xa-rét vội tin về sự loan tin của thiên sứ và bào thai thiên thượng trong bụng nàng. Sau bốn ngày đi về phía nam, nàng đến một thị trấn thuộc các vùng đối miền Giu-đa, ở phiá miến nam của kinh thành Jê-ru-sa-lem.

Việc Ma-ri đến thăm Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét có tính bất ngờ. Các câu Kinh Thánh vừa rồi cho thấy nàng đi thẳng vào nhà Xa-cha-ri, kiếm người chị bà con, lên tiếng chào trước và có lẽ làm Ê-li-sa-bét rất ngạc nhiên. Khi Ma-ri vừa giáp mặt và lên tiếng chào, có hai điều lạ lùng đã xảy ra. Thứ nhất, đứa con trai chưa sinh mới sáu tháng đã đá thật mạnh trong bụng của Ê-li-sa-bét, có thể đã làm bà chao đảo đi mấy bước. Tiếp theo, Ê-li-sa-bét được Đức Thánh Linh bao phủ, được Chúa mở mắt để nhìn thấy một sự phước hạnh thiên thượng trong dịp hội ngộ này và cất lớn tiếng ca ngợi Chúa, được ghi trong Luca chương 1, từ câu 42 đến 45 như sau:

Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!

Đứng trước sự bày tỏ kỳ diệu và đầy bất ngờ này từ Đức Thánh Linh, Ê-li-sa-bét đã bật lên bài ca. Hai lần trong câu 42, bà ca ngợi ơn phước của Chúa. Chữ phước đầu tiên nói về Ma-ri “Ngươi có phước trong đám đàn bà”, chữ phước lần sau nói về bào thai Jêsus “ thai trong lòng ngươi cũng được phước”. Ê-li-sa-bét muốn nói với ngưòi em bà con rằng nàng và đứa bé trong bụng nàng được Đức Chúa Trời tôn quý và xứng đáng để được mọi người trong thế gian ca tụng. Bà Ê-li-sa-bét tràn ngập niềm vui vì bà và đứa con trai sắp sinh được vinh dự gặp gỡ mẹ của Chúa Cứu Thế được hứa ban cho nhân loại, Đấng mà bà xác nhận là “Chúa tôi” trong câu 43. Danh hiệu “Chúa tôi” hay “Chúa Của Tôi” mà bà gọi bào thai Jêsus, cũng là danh hiệu mà vua Đa-vít đã dùng để gọi Đấng Mê-si sẽ được ban cho nhân loại, được ghi trong Thi thiên 110:1-4 như sau:

Chúa đã phán về Chúa tôi rằng:
“Hãy ngồi bên phải Ta,
Cho đến kỳ Ta cho Con đặt chân
Trên chiếc bệ là cổ quân thù.”
Tăng cường uy quyền Con từ núi Si-ôn
Đến ngày Chúa biểu dương quyền bính,
Dân Chúa sẽ tình nguyện hiến thân,
Như sương móc trong lòng rạng đông,
Thanh niên Chúa sẽ hăng hái theo Ngài.
Ngài thề hứa và quyết chí thực hành:
“Con làm Thầy Tế Lễ đời đời”

Được Đức Thánh Linh cảm động, bà giải thích “con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng” vì đứa con nhỏ này nhận ra sự hiện diện của người em bà con, vừa là Chúa, vừa là người. Đây thật là một câu chuyện lạ thường, một lời làm chứng về một bé trai chưa sanh ra, chỉ mới được 6 tháng trong bụng mẹ nhưng cảm nhận được sự hiện diện của Cứu Chúa Jêsus trong lòng người trinh nữ Ma-ri.

Trong đoạn kết của lời ca ngợi, bà Ê-li-sa-bét đã công nhận một danh dự Chúa dành cho Ma-ri “Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” . Ma-ri được vinh dự, không những vì sự thuận phục tuyệt đối của nàng, mà còn vì nàng được Chúa sử dụng để hoàn thành lời hứa và chương trình cứu rỗi của Ngài.

Có một tình cảm thật tuyệt vời giữa hai người phụ nữ này. Bà Ê-li-sa-bét đã tự nguyện đứng về phía sau và mừng rỡ ca ngợi vinh dự lớn hơn mà Chúa dành cho Ma-ri. Bà đã nhận được món quà từ nơi Chúa, đó là mang thai đứa con trai cũng thật lạ lùng trong khi tuổi đã cao, và bà đã từng ca ngợi Chúa “Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.” Nhưng khi gặp Ma-ri, là người nhận được món quà quý hơn nữa, bà đã không ghen tị, nhưng đã hạ mình, khiêm nhượng và ca ngợi ơn phước lớn hơn mà Chúa dành cho Ma-ri.

Bà Ê-li-sa-bét đã nêu một tấm gương tuyệt vời về sự khiêm nhượng, phản ánh trong lời của sứ đồ Phi-e-rơ như sau “Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (1 Phi-e-rơ 5:5,6)

Vì bà Ê-li-sa-bét đã khiêm nhượng trước Ma-ri là người em bà con, Đức Chúa Trời đã nhắc bà lên. Tên của bà đã được nhắc nhở trong sách Phúc Âm Lu-ca và được ca ngợi trong suốt hơn 2000 năm qua. Đức Chúa Trời đã giữ đúng lời của Ngài vậy.

Xin xem những bài đọc khác