Chôn Trong Hầm Mỏ, Chôn Trong Hầm Mộ

Mục sư Trần Thanh Tâm

Kính thưa quý vị,

Trong những tuần lễ gần đây, cả nước Úc đều sôi nỗi theo dõi tin tức liên quan đến việc hai người thợ mỏ tại Beaconsfield, tiểu bang Tasmania, bị chôn sống sau khi hầm mỏ nầy bị sụp đá bên trong. Hai anh Brant Webb và Todd Russell đã được cứu ra khỏi hầm mỏ vào sáng sớm ngày Thứ Ba 9-5-06 vừa qua, sau 14 ngày bị chôn dưới lòng đất sâu 1 ngàn mét.

Việc cứu sống 2 người thợ mỏ nầy được toàn nước Úc xem như là một phép lạ. Có điều khác xảy ra không kém phần quan trọng cho riêng hai anh thợ mỏ được cứu sống nầy đó là hai người bổng nhiên trở thành triệu phú nhờ vào hợp đồng ký độc quyền với một đài truyền hình để kể lại câu chuyện của họ. Hai người thợ mỏ nầy hiện đã được mời sang Hoa Kỳ và được các đài truyền hình xứ nầy phỏng vấn. Chắc chắn họ sẽ kiếm thêm được một số tiền khá nhiều nữa. Nghe đâu các nhà làm phim ảnh Hollywood cũng đang dự định thực hiện một cuộn phim phỏng theo tai nạn hầm mỏ tại Beaconsfield, Tasmania.

Kính thưa quý vị,

Nhân biến cố gần đây về tai nạn đã xảy ra cho 2 người thợ mỏ tại Beaconsfield, tôi muốn được so sánh biến cố nầy với biến cố xảy ra cho Chúa Cứu Thế Giê-su khi Ngài bị chôn trong hầm mộ tại xứ Do Thái hơn 2 ngàn năm trước. Có một vài sự tương phản quan trọng giữa việc 2 người thợ mỏ bị tai nạn chôn trong hầm mỏ, và việc Chúa Cứu Thế Giê-su chịu chết và chôn trong hầm mộ:

1. Hai người thợ mỏ bị chôn trong hầm mỏ khi còn đang sống, trong khi Chúa Cứu Thế Giê-su bị chôn trong hầm mộ sau khi đã thực sự chết.

Yếu tố Chúa Cứu Thế Giê-su thật sự đã chết rồi mới bị chôn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong niềm tin Cơ-Đốc giáo. Thánh Kinh sách Tin Lành Mác 10:45 ghi lại lời của chính Chúa Cứu Thế Giê-su phán về sự chết của Ngài như sau: “Vì Con Người (Chúa Cứu Thế Giê-su) đã đến không phải để người ta hầu việc mình, sống để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Trải qua nhiều thời đại, nhiều người muốn bài bác chân lý của Tin Lành đã dựng lên giả thuyết cho rằng: “Chúa Cứu Thế Giê-su đã không thật sự chết mà Ngài chỉ bị ngất xỉu cho nên sau khi bị đem chôn trong hầm mộ, Ngài đã hồi tỉnh lại và lẻn trốn ra ngoài!” Những người dựng lên giả thuyết “Chúa Giê-su không thật sự chết”, có thâm ý muốn đánh đổ chân lý về sự chết thế tội cho nhân loại của Chúa Cứu Thế Giê-su. Những người nầy có mục đích muốn gây sự nghi ngờ về sự bảo đảm tha tội của Thượng Đế dành cho con người tôi lỗi biết ăn năn. Sự chết của Chúa Cứu thế Giê-su là sự chết thế tội nhân loại. Nếu Chúa Cứu Thế Giê-su không thật sự chết trong thân thể của một con người, thì tội lỗi của nhân loại sẽ không bao giờ được đền trả, và con người tội lỗi sẽ không bao giờ được hưởng sự khoan hồng của Thượng Đế.

2. Hai người bị chôn sống trong hầm mỏ là vì tai nạn bất ngờ, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-su chịu chết và chôn trong hầm mộ là nằm trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế đã được hoạch định từ trước.

Vị tiên tri sống 7 thế kỷ trước thời Chúa Cứu Thế Giê-su là tiên tri Ê-sai, đã nói tiên tri về sự chết và chôn trong mồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, ghi trong sách tiên tri Ê-sai 53:9-10 như sau: “Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau hi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng.” Bên lời tiên tri của Ê-sai, các sách Tin Lành đều ghi lại lời của chính Chúa Cứu Thế Giê-su nói trước về sự chết của Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-su từ trời đến với mục đích là để chịu chết thế cho tội lỗi của nhân loại, theo như chương trình cứu rỗi mà Thượng Đế đầy tình yêu thương đã hoạch định sẵn để cứu chuộc người có tội biết ăn năn và chịu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su.

Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên chân lý về chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế, liên hệ đến việc hoạch định sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-su, ghi trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5:8 như sau: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.” Câu Kinh Thánh nầy có nghĩa rằng đã có một chương trình hẹn trước, hay định trước cho thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-su phải chịu chết. Điều nầy thể hiện một tình yêu thương bao la của Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa, Ngài đã quyết tâm không bỏ rơi con người mà Ngài đã tạo nên, bất kể thái độ chống nghịch của nhân loại từ bao thế kỷ qua, không chịu thờ phượng Đấng tạo dựng nên mình.

3. Hai người thợ mỏ dầu có được cứu sống nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ có lúc chết như mọi người trên thế gian nầy, nhưng Chúa Cứu thế Giê-su là Đấng đã sống lại, thăng thiên về trời và Ngài hằng sống đời đời.

Hai anh Brant Webb và Todd Russell sau khi đã được cứu lên từ lòng đất thì cả hai đều đồng ý rằng việc hai anh được cứu sống là một phép lạ và nói rằng mình đã được có dịp may lần thứ nhì để khởi đầu cuộc sống trở lại. Dầu cho may mắn đến đâu, Brant Webb và Todd Russell biết rằng họ chỉ có cơ hội kéo dài cuộc sống thêm một thời gian nữa. Chính hai anh nầy và gia đình của họ, cùng với tất cả chúng ta, đều biết chắc rằng hai người thợ mỏ nầy, cũng như tất cả chúng ta, đều sẽ có một ngày nhắm mắt xui tay, lìa cõi đời nầy và sẽ không bao giờ sống trở lại trên mặt đất. Trong khi đó, lời của Chúa trong Thánh Kinh cho biết Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng đã chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, Ngài bị chôn trong mồ mã, ba ngày sau, Ngài đã sống lại từ kẻ chết, Thăng thiên về trời, và hằng sống đời đời.

Chúa Chúa Cứu Thế Giê-su đã nói trước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Thánh Kinh sách Ma-thi-ơ 20:19 ghi lại lời của Chúa Cứu Thế Giê-su như sau: “Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Thánh Kinh ghi lại trường hợp sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-su, Ngài đã sống lại và hiện ra cho các môn đồ của Ngài cùng hàng trăm người khác nhìn thấy.

Sứ đồ Giăng khi được Thượng Đế mặc khải để nhìn thấy sự việc sẽ đến trong đời sau, đã ký thuật lại lời của Chúa Cứu Thế Giê-su, trong Thánh Kinh sách Khải-huyền 1:17-18 như sau: “Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” Biến cố Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết, bước ra khỏi mồ mã và thăng thiên về trời là biến cố vĩ đại, độc nhất vô nhị, chưa hề xảy ra trên thế giới nầy xưa nay. Người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-su và tôn thờ Ngài biết chắc rằng mình đang thờ một Chúa đang sống và hằng sống đời đời, chứ không phải đang tôn thờ một giáo chủ đã chết. Đây là điểm độc đáo về Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-su.

4. Hai người thợ mỏ được cứu sống chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân và gia đình họ mà thôi, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết để ban sự sống vĩnh phúc cho bất cứ ai tin nhận Ngài.

Như đã trình bày trong các phần trước, hai người thợ mỏ Brant Webb và Todd Russell đã được cứu sống, và biến cố nầy chỉ có thể đem lại niềm vui và quyền lợi vật chất cho chính hai người nầy và gia đình của họ mà thôi. Đó là chưa kể sau khi tai nạn hầm mỏ tại Beaconsfield xảy ra, hiện nay Ban giám đốc hầm mỏ nầy đã quyết định giảm bớt hoạt động vì lý do an toàn cho thợ mỏ. Điều nầy khiến một số thợ mỏ khác tại đây sắp sửa bị mất việc và trong tương lai hầm mỏ nầy có cơ bị đóng cửa vĩnh viễn. Trong khi đó, biến cố sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-su hoàn toàn đem lại phúc lợi cho toàn thể nhân loại. Chúa Cứu Thế Giê-su đã hứa rằng Ngài sẽ ban sự sống vĩnh phúc cho bất cứ ai chịu tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Ngài đã thật sự sống lại từ kẻ chết và hằng sống đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng duy nhất có thể ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tìm đến Ngài. Thánh Kinh sách Tin Lành Giăng 11:25 ghi lời của Chúa Cứu Thế Giê-su phán như sau: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

Kính thưa quý vị,

Bất cứ ai thật sự tin nhận Chúa Giê-su là Đấng từ trời đến, chịu chết thế cho tội lỗi của nhân loại, và hễ người nào biết ăn năn tội lỗi mình thì sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi cho và được bảo đảm cho hưởng sự sống vĩnh phúc trong nước thiên đàng, sau khi qua khỏi đời nầy. Quý vị có muốn nhận được lời hứa vô cùng quý báu nầy của Chúa Cứu Thế Giê-su giống như chúng tôi đã nhận được không? Nếu muốn, xin lập lại lời cầu nguyện đơn sơ như sau: Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-su, con biết mình là người có tội. Con tin rằng Ngài là Đấng từ trời đến để chết thế cho tội lỗi của con. Ngài đã sống lại từ kẻ chết và đang sống. Con xin Chúa tha thứ tội cho con và ban cho con sự sống vĩnh phúc cùng với Ngài sau khi con qua khỏi đời nầy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men. Nếu quý vị đã cầu nguyện như vừa rồi, thì nên sớm tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị đang sống để tìm hiểu và được hướng dẫn thêm về đời sống của một người tin Chúa Cứu Thế Giê-su.

Trân trọng kính chào quý vị.

Xin xem những bài đọc khác