Chúa Jesus Ngài Là Ai

Kính thưa quý thính giả,

Mọi người chúng ta đều đã phạm tội với Đấng Tạo Hóa. Vì bản tính công bằng và thánh khiết tuyệt đối, Ngài phải hình phạt chúng ta bản án đời đời. Nhưng Ngài cũng là Tình Yêu Thương, nên Ngài không muốn mất chúng ta. Ngài không muốn thấy chúng ta phải vĩnh viễn xa cách Ngài, khổ đau đời đời trong bóng tối, cô đơn và tuyệt vọng.

Thảm trạng tội lỗi của cả nhân loại chúng ta đã dồn Đức Chúa Trời vào một nan đề vô cùng khó giải quyết. Cuối cùng, chính Ngài đã tự nguyện chọn một giải pháp thật tuyệt mỹ và hoàn hảo, vừa thỏa mãn sự công bằng và thánh khiết tuyệt đối của Ngài, vừa thể hiện tình yêu thương trọn vẹn đối với chúng ta.

Kính thưa quý thính giả,

Giải pháp đó được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Jêsus.

Chúa Jêsus, Ngài là ai? Ngài từ đâu đến? Ngài đã làm gì để cứu cả nhân loại, trong đó có quý vị và tôi ra khỏi án phạt đời đời của Thượng Đế.

Để tìm hiểu điều này, chúng ta cùng nhau xem lại phần thứ nhì trong bản tin mà thiên sứ Gáp-ri-ên loan báo với Ma-ri, do sử gia Lu-ca ký thuật lại như sau. Thiên sứ Gáp-ri-ên nói:

“Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban cho Ngài ngôi vua của Đa-vít. Ngài sẽ cai trị dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi; nước Ngài tồn tại đời đời.”

Ma-ri ngạc nhiên: “Tôi còn là con gái, làm sao có con được?”

Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế. Như trường hợp Ê-li-sa-bét dì của cô là người đã già, quá tuổi sinh nở, mà cũng có thai được sáu tháng rồi. Vì chẳng có việc gì Thượng Đế không làm được.”

Ma-ri thưa: “Tôi là tôi tớ Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa. Xin Chúa thực hiện mọi điều ông nói!” Sau đó thiên sứ lìa Ma-ri.


Kính thưa quý thính giả,

Khi thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho Ma-ri, nàng trinh nữ đức hạnh vẹn toàn vùng Na-xa-rét, rằng nàng sẽ mang thai, sau 9 tháng sẽ hạ sanh một bé trai, được đặt tên là Jêsus và bé trai này lớn lên sẽ là Chúa Cứu Thế của cả nhân loại. Khi được thông báo đến đây, Ma-ri vô cùng ngạc nhiên và đã hỏi lại thiên sứ “Tôi là con gái, làm sao có con được?”.

Kính thưa quý thính giả,

Câu hỏi này của Ma-ri bày tỏ sự trắng trong vẹn toàn của nàng, cũng như sự đơn sơ và thành thật nơi người trinh nữ được Đức Chúa Trời ưa ái và lựa chọn. Ma-ri đơn giản chỉ muốn hỏi “Tôi chưa bao giờ biết đàn ông là gì. Tôi chỉ mới đính hôn với Giô-xép và chúng tôi chưa làm đám cưới, chưa ăn ở với nhau thì làm sao mang thai rồi sinh con được”. Và chúng ta biết chắc rằng Ma-ri hoàn toàn thành thật, bởi đó là bản tính tự nhiên của nàng, và nàng cũng biết rằng, nàng đang thưa chuyện với thiên sứ Gáp-ri-ên là sứ giả của Đức Chúa Trời toàn tri và biết hết mọi sự thật.

Thiên sứ đã trả lời nàng như sau: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế.”

Kính thưa quý thính giả,

Câu trả lời của thiên sứ cho biết chính quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đến trên nàng và che phủ nàng, hay quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời sẽ vận hành trong đời sống của Ma-ri. Bào thai Jêsus không đến từ tình dục của con người hay bất cứ một sự tình cờ nào khác, nhưng là do sự tác động thiên thượng và sự mầu nhiệm từ Đấng Tạo Hóa.

Thiên sứ cũng gọi bé trai là “Con Thánh” hay “Con Thượng Đế”. Như vậy hài nhi Jêsus sinh ra sẽ hoàn toàn thánh khiết và vô tội. Chỉ có Đức Chúa Trời mới hoàn toàn thánh khiết và vô tội. Danh xưng “Con Thượng Đế” cũng cho biết rằng hài nhi Jêsus là Ngôi Hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bày tỏ chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng được biểu hiện qua Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, tuy vậy Ba Ngôi là đồng đẳng và hiệp một trong một Đức Chúa Trời duy nhất. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, hài nhi Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Jêsus chính là Đức Chúa Trời hóa thân thành một con người với hình hài thể xác như chúng ta.

Kính thưa quý thính giả,

Mặc dầu được thai dựng một cách siêu nhiên, vì đây là Đức Chúa Trời hóa thân thành người, nhưng sự ra đời của hài nhi Jêsus là sự ra đời của một đứa trẻ do một người mẹ bình thường sinh ra. Điều này cũng để nói lên rằng Chúa Jêsus mặc dầu là Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng con người mang tên Jêsus cũng hoàn toàn là con người, với đầy đủ nhân tánh. Ngài cũng biết vui, buồn, đau khổ, nổi giận, cô đơn, mệt mỏi, đói khát giống như mọi con người khác. Đức Chúa Trời đã trở thành con người. Đấng Tạo Hóa đã mang lấy thân xác của loài thọ tạo. Thật mầu nhiệm. Thật lạ lùng. Nhưng tại sao Ngài phải làm như vậy?


Kính thưa quý thính giả,

Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời đã tự nguyện xuống thế làm người. Ngài chính là Đấng quyền năng vô hạn hóa thân thành người, phải chịu sinh ra như một hài nhi yếu đuối, bé nhỏ bởi nàng trinh nữ Ma-ri.

Sứ đồ Giăng xác nhận gốc tích của Ngài như sau “Ban đầu có Chúa Cứu Thế, Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thuỷ vì Ngài là Thượng Đế Ngôi Hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật; mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt. Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng”

Kính thưa quý thính giả,

Thế nhưng tại sao Đấng Tạo Hóa phải tự trở nên loài thọ tạo? Tạo sao Ngài phải cam chịu sự sỉ nhục này?

Có nhiều lý do vì sao Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời phải hạ sinh làm người, nhưng lý do chính là Ngài sinh ra để chết thế cho cả nhân loại, trong đó có quý vị và tôi. Ngài được sinh ra để làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại . Vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội với Thượng Đế và xứng đáng với án phạt đời đời trong hỏa ngục, nhưng vì yêu thương chúng ta, Ngài đã giáng trần làm người, để rồi lãnh thế bản án khủng khiếp này cho chúng ta.

Kính thưa quý thính giả,

Trong Chúa Cứu Thế Jêsus hội đủ hai điều kiện phải có để có thể trở nên của lễ chuộc tội cho nhân loại. Thứ nhất Ngài là Đấng Vô Tội, vì người có tội không thể chết thế được cho tội lỗi của ai. Mặc dầu sinh ra làm con người và bị thử thách và cám dỗ, nhưng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của Ngài là trọn vẹn, thánh khiết và tràn đầy yêu thương. Thứ nhì, Ngài cũng là con người như mỗi chúng ta, với vui, buồn, đau đớn, mỏi mệt, đói khát, bị thử thách trăm bề, nên Ngài cũng đủ tư cách để đại diện cho loài người và chết thế cho tội lỗi của chúng ta vậy.


Kính thưa quý thính giả,

Chúa Jêsus đã lãnh thế án phạt đời đời của chúng ta bằng cách nào?

Hài nhi Jêsus được nàng Ma-ri còn trinh trắng sinh ra, nhỏ bé và yếu đuối như bao em bé sơ sinh khác. Nhưng Ngài đã lớn lên, bày tỏ tình yêu thương, chân lý và sự vô tội trong đời sống thánh khiết của Ngài, như sứ đồ Giăng đã mô tả “Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một của Thượng Đế.”

Kính thưa quý thính giả,

Thế nhưng loài người gian ác đã tìm cách buộc tội, đánh đập, sĩ nhục Ngài và cuối cùng xử tử Ngài như một tên tội phạm gớm ghê trên cây thập tự. Khi Đấng Vô Tội bị treo trên thập tự giá, Ngài đã gánh thay cho cả nhân loại bản án phạt đời đời mà lẽ ra chúng ta chúng ta phải nhận lấy.

Sự ra đời và sự chết khổ hình của Chúa Jêsus để gánh thay bản án đời đời cho chúng ta, đã được tiên tri Ê-sai báo trước khoảng 700 năm trước khi Chúa hạ sinh như sau:

“Ngài lớn lên như cây non nứt lộc từ gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn. Ngài chẳng có thân hình đẹp đẽ. Chúng ta nhìn ngắm, thấy Ngài không có gì hấp dẫn. Ngài bị loài người khinh dể, khước từ; Ngài là Con Người đau thương, quen chịu sầu khổ. Chúng ta thấy Ngài liền ngoảnh mặt, bĩu môi, khinh miệt, không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên, Ngài đã gánh nỗi buồn bực và chịu cảnh đau thương thay chúng ta. Thế mà chúng ta tưởng lầm Ngài bị Thượng Đế đánh đập và trừng phạt. Thật ra, vì chúng ta phạm tội, Ngài chịu thương tích đầy mình; vì chúng ta gian ác, Ngài chịu vết đâm chí mạng. Nhưng nhờ Ngài chịu hình phạt, chúng ta được bình an; nhờ Ngài chịu đòn vọt, chúng ta được chữa lành. Tất cả nhân loại chúng ta giống như đàn chiên lạc lối; mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẻo đường cong quẹo. Thế mà Thượng Đế lại để cho Ngài gánh tất cả tội ác của loài người”.

Mục đích ra đời của Chúa Jêsus là để chết thay, là để lãnh thế cho tất cả chúng ta bản án phạt đời đời, như Kinh Thánh đã bày tỏ “Vì Ngài đã đến không phải để người ta phục vụ mình, song để phục vụ người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”.

Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Đấng Thánh vô tội, đã xả thân đến giọt máu cuối cùng trên cây thập tự, để trả nợ tội cho cả nhân loại, trong đó có quý vị và tôi. Sau khi chết và được đặt vào mồ trong ba ngày, Ngài cũng đã đắc thắng quyền năng của tử thần và sống lại cách vinh quang. Chúa Jêsus đã thăng thiên về trời để chuẩn bị nơi ở trên thiên đàng cho những ai nhận ra mình có tội với Đấng Tạo Hóa và tin nhận vào sự chết thế của Ngài trên cây thập tự. Thập tự giá là nơi Chúa tha thứ cho mọi vi phạm của chúng ta và đem chúng ta trở lại làm hòa với Đấng tạo dựng ra mình.

Xin xem những bài đọc khác