Đấng Nghe Lời Nguyện Cầu

Mục sư Ngô Minh Quang

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn,

Ngày xưa có một ông vua ở phương đông, là người hết lòng lo nghĩ đến thần dân trong vương quốc mình. Vua nhận thấy rằng mỗi khi những người dân bình thường có việc cần gặp vua, thì không đời nào mà gặp được vì họ không thể nào vượt qua mọi ngăn trở của triều-nghi.

Để giải quyết khó khăn nầy, nhà vua ra lịnh người ta làm một cái chuông treo trong đền vua, sợi dây chuông là một sợi rất dài, được chuyền từ cung vua đến một trạm gác ngoài hoàng cung, rồi đến tận nơi phố chợ. Bất kỳ người dân nào muốn cầu gặp vua để trình lên những lời thỉnh nguyện hay xin vua giải quyết nhu cầu cấp thiết thì người đó chỉ cần giựt sợi dây chuông.

Đây là hình ảnh rất đẹp của Đức Chúa Trời, là Đấng sẵn sàng nghe mọi lời cầu nguyện của nhân loại dù chung quanh Ngài là bao vinh quang, rực rỡ mà con người phàm, vốn mang nhiều tội lỗi không tài nào đến gần được. Để giải quyết nan đề nầy, Thượng Đế cho thiết lập đường giây liên lạc giữa Trời và người, qua Chúa Cứu Thế Jêsus.

Chúa Cứu Thế Jêsus phán rằng: Ta nói quả quyết, các con nhân Danh Ta cầu xin điều gì, Cha cũng ban cho… Trước nay, các con chưa nhân Danh Ta cầu xin điều chi cả. Cứ cầu xin đi, các con sẽ được, để lòng các con tràn ngập vui mừng. (Giăng 16:24 & 26). Thánh Kinh ký thuật lời phán của Đấng Tạo Hóa rằng: “Chúa, là Đấng sáng tạo vũ trụ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, phán: ‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tiết lộ cho con những việc lớn lao, huyền nhiệm con chưa từng biết.” (Giê rê mi 33:2-3)

Là người Việt Nam, hầu như ai cũng tin rằng có một Đấng Tạo Hóa, nhưng thường là đồng bào ta xem việc cầu nguyện là chuyện cầu may, hoặc khi đến dường cùng, hay gặp lúc thập tử nhất sinh mới kêu gào đến Ông Trời, chớ ít ai biết rõ rằng Đấng Tạo Hóa là Đấng Yêu Thương, Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài nhìn thấy, cảm thông niềm riêng của những ai kêu cầu Ngài. Nhưng có điều quan trọng là không phải lời khẩn cầu nào cũng được Thượng Đế đoái nhậm. Thánh Kinh chép: “Vì mắt Chúa đoái xem người công chính, lỗ tai Ngài nghe tiếng họ kêu cầu. Chúa Hằng Hữu đối nghịch người ác, Xóa sạch kỷ niệm họ trên thế gian. Người công chính kêu xin, Chúa lắng nghe, Và giải thoát họ khỏi mọi gian khổ. Chúa ở gần người có lòng tan vỡ, Và cứu người biết hối hận ăn năn.

Vậy thế nào là người công chính? Người công chính không phải là người sống trọn vẹn, không tội lỗi, không sai lầm. Người công chính là người nhận biết mình yếu đuối, không tự mình giải cứu mình nhưng tin cậy vào ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus, Sứ Giả từ trời, đến chết thế tội mình và mang mọi gánh nặng tội lỗi, mọi lo âu phiền muộn của mình như triết gia Paul đã kinh nghiệm rằng: “Tôi thấy có một luật khác trong thể xác tranh đấu với luật trong tâm trí, buộc tôi phục tùng luật tội lỗi đang chi phối thể xác tôi; vì tâm trí tôi tuân theo luật Thượng Đế, còn thể xác tôi phục tùng luật tội lỗi. Thật bất hạnh cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại nầy? Tạ ân Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” Rô ma 7:25

Suốt 20 thế kỷ từ khi Chúa Cứu Thế vào đời, đã có muôn triệu người đã nhơn Danh Chúa Cứu Thế Jêsus cầu xin và được Thượng Đế trả lời. Ngài đã bày tỏ cho những ai thành tâm đến với Ngài những việc lớn và khó, những việc mầu nhiệm ngoài sức tưởng tượng của con người.

Cách đây hơn 60 năm, có một thầy truyền đạo Tin Lành bị chính quyền Pháp bắt, tống giam và chờ ngày hành quyết với tội danh là ám sát một quan chức người Pháp. Vì hình dạng của vị truyền đạo đó giống y như một tay sát thủ. Thời đó, máy chụp hình chưa được thông dụng, cho nên người ta dùng hình vẽ để ghi lại hình ảnh của nghi can. Khi người Pháp niêm yết khắp nơi bằng hình vẽ kẻ ám sát, hình vẽ nầy lại giống khuôn mặt của nhà truyền đạo, chính vì thế khi bị bắt, dầu nhà truyền đạo nầy phân bua hết lời, nhưng người Pháp vẫn không tin. Khi giờ hành quyết sắp điểm, một viên chức đến hỏi nhà truyền đạo nầy rằng: “Anh có lời trăn trối nào trước khi qua đời không?” Nhà truyền đạo không một phút đắn đo nói: Xin cho tôi cầu nguyện với Chúa Jêsus yêu dấu của tôi trước khi tôi lìa khỏi đời tạm nầy!” Sau khi nhà truyền đạo nầy cầu nguyện, cuộc hành quyết bị hủy bỏ, và người đã được ra về. Thật Chúa đã can thiệp giải cứu nhà truyền đạo khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.

Quý vị có bao giờ cầu nguyện với Thượng Đế qua danh hiệu của Chúa Cứu Thế Jêsus chưa? Nếu chưa xin quý vị hãy khẩn cầu với Ngài, trình cho Ngài từng nhu cầu cụ thể của đời sống mình. Tôi tin rằng một khi Quý vị chân thành đến với Chúa sẽ không bị thất vọng. Thánh Kinh chép lời cầu xin của thi sĩ David được Chúa nhậm: “Chúa ôi, xin thương xót trả lời, Xin cho mắt con được thắp sáng, cho khỏi chìm vào giấc ngủ thiên thu” (Thi Thiên 13:3) “Giờ tôi biết Chúa cứu người được chọn, từ trời thánh, Thượng Đế trả lời người. Người đắc thắng nhờ tay Chúa đỡ nâng.” (Thi Thiên 20:6).

Vài năm trước tại Hoa Kỳ có một cuộc nghiên cứu: Trong bệnh viện, bệnh nhân nào có đức tin nơi Chúa, hết lòng cầu nguyện, chóng lành bệnh và xuất viện sớm hơn những bệnh nhân chẳng có niềm tin nơi Chúa. Trong một nghiên cứu khác, người ta lấy 2 danh sách những bệnh nhân bị bệnh tim. Danh sách đầu tiên họ bỏ vào hộc tủ, danh sách thứ nhì cũng bằng số người của danh sách trước được đưa cho một nhóm người trong một Hội Thánh kia cầu nguyện. Sau một thời gian cầu nguyện tha thiết với Chúa Cứu Thế Jêsus, những người được cầu nguyện trong danh sách đó được chữa lành, có người đã xuất viện, trong khi số người trong danh sách đầu tiên, không được cầu nguyện cho, thì bệnh tình của những bệnh nhân đó càng lúc càng nặng hơn, thậm chí có một số người đã qua đời. Qua cuộc nghiên cứu nầy ta thấy lời cầu nguyện, đặt đức tin mình vào Chúa Cứu Thế Jêsus thật cần thiết. Thánh Kinh chép: Giữa vòng anh em, có ai gặp hoạn nạn? Người ấy nên cầu nguyện. Có ai vui mừng? Nên ca hát tôn vinh Chúa? Có ai đau yếu? Nên mời các trưởng lão trong Hội thánh đến nhân danh Chúa xức dầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh. Vì Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy, nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ. (Gia cơ 5:13-15).

Quý vị có nan đề nào không? Hãy đến với Chúa Jêsus, hãy khẩn cầu Ngài. Ngay cả lúc Quý vị đang sống trong sự hanh thông, sống trong niềm vui, vì trong trong mọi cảnh ngộ Quý vị đều cần Chúa. Vì tình yêu của Ngài là tình yêu của một người cha, Ngài ao ước Quý vị trò chuyện với Ngài. Ước mong trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống, Quý vị đều đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Trong hoạn nạn Quý vị đến gần Ngài, dâng lên những nhu cầu cấp thiết. Lúc vui mừng quý vị dâng lên lời cảm ơn, chúc tụng Ngài. Ngài muốn kề cận với Quý vị để tham dự vào mọi tâm trạng thay đổi của Quý vị.

Nếu Quý vị muốn đến với Chúa ngay giờ nầy xin dâng lên Đấng Tạo Hóa những lời cầu nguyện sau: Kính Lạy Đấng Tạo Hóa, là Đấng Toàn Năng, Nguồn Trông Cậy của con, con cám ơn Chúa, dù Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, nhưng lại nghĩ đến kẻ hèn hạ như con, đang khi con là người yếu đuối tội lỗi, Ngài ban Người Con Yêu Dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus đến trần gian chết thế tội con. Chúa Jêsus đã chết và sau ba ngày đã sống lại, nay Ngài đang ở đây lắng nghe lời cầu nguyện của con, đồng thời chuyển đạt lời cầu nguyện của con lên Cha Ngài là Đức Chúa Trời chí cao. Xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi con, tiếp nhận con vào gia đình của Ngài, xin giải quyết mọi nan đề trong đời sống con. Nhơn Danh Chúa Cứu Thế Jêsus A-men.

Nếu Quý vị muốn biết thêm về sự cầu nguyện xin Quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ ở phần cuối chương trình, chúng tôi rất mong được hầu chuyện với Quý vị.

Kính Chào Quý vị và Các Bạn.

Xin xem những bài đọc khác