Danh Sách Mục sư & Truyền Đạo trong HTTL/VN/Úc Châu

Số TTHỌ VÀ TÊNEMAILMOBILE PHONE

HỘI THÁNH NAM ÚC (ADELAIDE)
1MS Nguyễn Thanh Hùngvecanamuc@yahoo.com 0413 271 552
2TĐ James Công Bànhj.c.banh@gmail.com0402 447 925
3MS Nguyễn Minh CươngMucsucuong2@yahoo.com0431 323 348
HỘI THÁNH BRISBANE
4MS Viên Thế TrungTrungTrangVien@yahoo.com.au0421 064 899
HỘI THÁNH CANBERRA
5
Ông Đỗ Ngọc Tíntindo2011@yahoo.com0414 334 720
HỘI THÁNH VÙNG SYDNEY
6MSNC Lê Đức Hồngldhong50@gmail.com0407 408 687
7MS Huỳnh Văn Hiếuvecatabitha@yahoo.com(02) 9591 6038
8MSNC Nguyễn Vệ Nhânjowhelan@hotmail.com0421 733 437
9MS Võ Trí Dũngvotridung50@hotmail.com0450 671 950
HỘI THÁNH VÙNG MELBOURNE
10MS Ngô Minh Quangrev.quang.ngo@gmail.com0417 882 188
11MS Phạm Ngọcngocpham73@yahoo.com.au0431 408 729
12MS Phạm Trung Áiaipham360@hotmail.com0419 006 426
13MS Phillip Chiêmphilchiem@gmail.com0418 349 732
14TĐ Nguyễn Văn Bonbonmynguyen@gmail.com0400 890 199
15MS Trần Văn Hùnghungphuoc05@gmail.com0424 347 299
16MS Nguyễn Tiến Dũnggnudnguyen@hotmail.com0422 590 706
17MS Nguyễn Bùi Thanh Tuấnkeynotemusicstudio@gmail.com0430 100 277
18MSNC Nguyễn Văn Sỹnguyensdung@gmail.com0408 577 187
HỘI THÁNH TÂY ÚC
19MS Lý Văn Quangquang.ly@vecperth.org.au0411 131 085
20SV Kinh Kha Josepth Phampham_joseph@hotmail.com0424 200 780

Ban Chấp Hành Tổng Hội Tin Lành Úc Châu (VECA)

  • Hội Trưởng: Mục Sư Tiến Sĩ Ngô Minh Quang
  • Phó Hội Trưởng: Mục sư Nguyễn Thanh Hùng
  • Tổng Thư Ký: Mục Sư Lý Văn Quang
  • Thủ Quỹ: Mục Sư Nguyễn Tiến Dũng
  • Nghị Viên Đặc Trách Thanh Niên: Mục Sư Chiêm Philip
  • Nghị Viên Đặc Trách Ta Bi Tha & Xã Hội: Mục sư Huỳnh Văn Hiếu
  • Nghị viên đặc trách truyền giáo: Mục sư Nguyễn Văn Bon

Địa Chỉ

VĂN PHÒNG TỔNG HỘI
P.O. Box 152
Springvale, VIC 3171

(03) 9548 3865
0417 882 188
rev.quang.ngo@gmail.com