Diễn Giả Đại Hội Bồi Linh XIV

Mục sư Nguyễn Văn Huệ


Sinh năm 1949 tại Việt Nam trong một gia đình tin kính Chúa. Theo học Kinh Thánh tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang năm 1968, tốt nghiệp Cử Nhân Thần Học tại đây năm 1974.
Từ tháng 5 năm 1975 đến năm 1991, Mục sư Huệ hầu việc Chúa với chức vụ Mục sư Quản nhiệm tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Đà Lạt. Bị chính quyền bắt giam từ năm 1978 đến năm 1984, sau đó bị cấm giảng đạo tại Việt Nam.
Từ năm 1991 đến năm 1994, Mục sư Huệ dời về sinh sống tại Sài-gòn và sinh hoạt với các Hội Thánh tại gia trong vùng này. Trong thời gian này, Mục sư Huệ đã phục vụ qua việc huấn luyện các vị lãnh đạo Hội thánh với sự giúp đỡ của các cơ quan Campus Crusade for Christ, Open Door và Asian Outreach.
Mục sư Huệ cũng đã dịch nhiều tài liệu Cơ Đốc từ tiếng Anh qua tiếng Việt đã dùng trong các Hội thánh tại đây. Năm 1994, Mục sư Huệ sang Hoa Kỳ và đang quản nhiệm Hội thánh Báp-tít Đức Tin, Dallas, Texas.
Mục sư Huệ tốt nghiệp bằng Cao Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Master of Biblical Studies) từ trường Đại Chủng Viện Dallas Theological Seminary vào tháng 5 năm 1999. Mục sư Huệ có ba con, hai trai một gái. Cả ba đều đang theo học tại các trường Đại Học trong vùng Dallas, Texas.

Ông Nguyễn Hữu Ái

Ông Nguyễn Hữu Ái từng là nhân viên đài phát thanh Tin Lành phát từ Manila Phi-Luật-Tân. Giọng ca truyền cảm của ông được nhiều thính giả ái mộ. Ông cũng đã dịch nhiều Thánh ca ngoại quốc sang tiếng Việt. Những Thánh ca này được sử dụng rông rãi trong các Hội Thánh người Việt trên khắp thế giới. Hiện nay ông là Giám Đốc đài Phát Thanh Nguồn Sống.

Dr Jonathan James

Mục sư Tiến sĩ Jonathan James là người con út của Mục sư truyền giáo nổi tiếng G.D. James. Ông chịu trách nhiệm điều hành hơn 200 giáo sĩ Tin Lành cho 9 quốc gia châu Á. Ông là giảng viên trên đài radio “Destiny” phát thanh đến khoảng 1.8 tỷ người ở châu Á và châu Đại Dương. Ông cũng viết một số sách như “How To Communicate on Target”, “Making Sense of the Tsunami Disaster”, “The Great Deception”. Hiện nay Chủ tịch Hội Thông Công Truyền Giáo Á Châu (Asia Evangelistic Fellowship).

Hội Đồng Bồi Linh XIV

Chương Trình Đại Hội Bồi Linh

Tổ Chức Đại Hội Bồi Linh

  • Tổ Chức: Hội Thánh TL vùng Sydney
  • Trưởng Ban: Mục sư Lý Văn Quang
  • Thủ Quỹ: Ô Huỳnh Thiên Thành