Đổi Mới

Mục sư Trần Thanh Tâm

Kính chào quý thính giả,

Tôi xin trình bày cùng quý vị một vấn đề mà ai trong chúng ta cũng đối diện và quyết định thường xuyên. Đó là vấn đề đổi mới trong nhiều lãnh vực của cuộc sống. Có nhiều sự việc, vật dụng, hay hoàn cảnh, mà khi nhận ra là cũ, là lỗi thời hay không tốt đẹp, thì chúng ta ước ao được thay đổi cho tốt hơn.

Nhiều người không bao giờ muốn thay đổi vì tánh bảo thủ, hễ điều gì đã quá quen, vật gì sử dụng lâu ngày thì cứ khư khư giữ lấy. Nhiều người khác thì hễ thấy điều gì, vật gì mới thì cũng muốn bỏ điều cũ, vật cũ. Tuy nhiên, giá trị của sự việc, của vật chất, của trang phục, ngay cả của lối sống lại thay đổi tùy theo thời gian, địa phương và văn hóa. Không phải cái cũ nào cũng xấu, cũng tệ. Không phải sự đổi mới nào cũng tốt, cũng hay. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời nêu lên một sự thay cũ, đổi mới rất quan trọng và cần thiết cho tất cả mọi người, để vừa có thể giúp cho đời sống hiện tại có ý nghĩa, mà cũng vừa bảo đảm cho đời sau được sống vĩnh phúc. Lời Chúa nêu lên một đường lối đổi mới mà mọi người, bất kể thành phần xã hội, nghề nghiệp, tuổi tác, sắc dân, ai cũng cần có sự đổi mới tốt đẹp nầy. Kinh Thánh sách 2 Cô-rinh-tô 5:17 viết: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” Nói đơn giản hơn, đó là: người nào tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì được quyền năng của Chúa giúp bỏ được những điều cũ không tốt đẹp và được đổi mới hoàn mỹ hơn.

Nhưng thế nào là BỎ NHỮNG SỰ CŨ VÀ NHẬN NHỮNG ĐIỀU MỚI? Xin thưa, “Những sự cũ qua đi” không có nghĩa đơn thuần là thay đổi thái độ, lời nói hay bỏ những thói hư tật xấu. Nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới có những hội đoàn và chương trình giúp đỡ cho người ta cai thuốc, bỏ rượu hoặc chấm dứt thói quen cờ bạc, đỏ đen. Nhưng cũng chính trên các quốc gia nầy, các hãng sản xuất thuốc lá vẫn tiếp tục gia tăng mức thu nhập hằng năm, các tiệm bán rượu ngày càng phát đạt, các sòng casino lúc nào cũng đông khách và tiếp tục đóng thuế ngày càng nhiều cho chính quyền. “Bỏ qua những sự cũ” cũng không có nghĩa là thay đổi tôn giáo, hoặc từ chỗ không theo một tôn giáo nào bây giờ gia nhập Hội Thánh Tin Lành để gọi là “người có Đạo”. Nếu Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-su kêu gọi người ta theo đạo chỉ để thay đổi lối sống từ chỗ bê tha trác táng, ra thành nề nếp, đạo đức, thì kính thưa quý vị, trên đời nầy đâu có thiếu gì tôn giáo dạy người ta làm lành lánh dữ, ăn ở đạo đức. Cần gì phải tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su mới có thể làm được những điều nầy.

Không ai có thể dùng sự thay đổi hành vi cử chỉ bên ngoài để mong đạt được giá trị cao quý bên trong con người. Cả thế giới nầy đã nỗ lực tự cải tiến về nhiều lãnh vực hàng bao thế kỷ qua, mà kết quả là hầu như chỉ có lãnh vực khoa học, kỹ thuật là tiến bộ nhiều hơn, nhưng tình trạng đạo đức và an ninh chung của thế giới, ai cũng đồng ý là ngày càng tệ hơn chứ không cải thiện chút nào. Sự thay cũ đổi mới mà Chúa Cứu Thế Giê-su đem đến cho những người thành tâm tin nhận Ngài, là sự đổi mới bắt đầu từ bên trong tâm linh của những người biết ăn năn tội, và nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa và Chủ của cuộc đời mình.

Khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su thì người nầy nhận được quyền năng tái tạo của Ngài và được đổi mới trên các lãnh vực trong đời sống như sau:

  1. Người tin Chúa Giê-su thay đổi được nhân sinh quan của mình. Con người thông thường đa số đều đặt giá trị của đời sống trên của cải, vật chất, danh vọng, chức quyền. Nhiều người xem đây là mục đích của đời sống. Ngược lại, người tin Chúa Giê-su, mặc dầu vẫn cố gắng học hành đỗ đạt, vẫn tận lực làm ăn để có phương tiện cải tiến đời sống, nhưng không xem đó là cứu cánh của cuộc đời, vì vậy cũng không lấy tiền của, địa vị làm tiêu chuẩn để xét định giá trị người khác. Người tin Chúa Giê-su thì được Chúa thay đổi từ trong lòng để nhận ra sự bất định và tính chất tạm bợ của đời sống, cho nên sẵn lòng lấy sự phước hạnh vĩnh cữu của linh hồn làm mục đích để sống.
  2. Người tin Chúa Giê-su thay đổi được mối liên hệ giữa mình và Đấng Tạo Hóa. Con người, bất kể dân tộc nào, ngay cả những sắc dân sống trong vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh, vẫn biết tìm thờ một thần linh nào đó, cao siêu hơn thế giới con người. Trong khi đó, đối với Đấng Tạo Hóa Chí Cao, là Đức Chúa Trời, thì nhiều người lại không chịu thờ phượng Ngài. Vì vậy mà những ai không chịu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su để quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, thì bị Chúa kể là kẻ chống nghịch Ngài. Theo thói thường, trong các mối liên hệ giữa con người với nhau, hễ bên nào gây sự tổn thương, tạo ra sự bất hòa, thì bên đó phải xin lỗi để làm hòa nếu muốn nối lại sự giao hảo với nhau. Nhưng kính thưa quý vị, trong khi loài người chối bỏ, chống nghịch Thượng Đế, lẽ ra con người tội lỗi phải là bên đi tìm Thượng Đế để tìm cách giảng hòa, thì ngược lại, Thánh Kinh bày tỏ cho biết, chính Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa bị loài người mà Ngài tạo dựng nên chối bỏ, và chống nghịch, đã đến thế gian nầy, tìm kiếm con người để giảng hòa. Kinh Thánh sách 2 Cô-rinh-tô 5:19 viết rằng: “Vì chưng, Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người.” Người nào biết đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su rồi, thì nội tâm có sự bình an thật sự của người biết rằng mình đã phục hòa với Đấng Tạo Hóa Chí Cao, được Ngài nhận cho làm con và được Thượng Đế làm Cha trên trời của mình. Đây là mối liên hệ vô cùng đặc biệt mà không có một tôn giáo nào, ngoài Chúa Cứu Thế Giê-su có thể ban cho con người.
  3. Người tin Chúa Giê-su thay đổi được số phận đời đời của linh hồn mình. Thánh Kinh sách Tin Lành Giăng 3:36 viết rằng: “Ai tin Con (tức là tin Chúa Giê-su) thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” Câu Kinh Thánh nầy bày tỏ số phận đời đời của người không tin Chúa Giê-su và của người chịu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa của mình. Thượng Đế quy định rằng hễ ai chối bỏ Chúa Giê-su, thì cuối cùng sẽ chịu sự trừng phạt đời đời của Ngài, tức là linh hồn sẽ chịu sự trừng phạt nơi hồ lửa đời đời. Còn ai chịu quay trở lại ăn năn tội, và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì tội được tha thứ, linh hồn được Chúa bảo đảm cho sự sống vĩnh phúc với Ngài trong nước thiên đàng. Sự thay đổi số phận đời đời của linh hồn, từ chỗ bị Thượng Đế định tội trừng phạt đời đời, trở thành được hưởng phước hạnh vĩnh cữu bên cạnh Chúa trong nước thiên đàng, là điều mà không một nỗ lực nào của con người có thể tạo nên được. Chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giê-su mới thay đổi được số phận đời đời của con người. Thánh Kinh khi dạy về sự cứu rỗi đến từ Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xác định như thế nầy trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

Kính thưa quý vị,

Nếu quý vị là người đang có lòng tìm kiếm chân lý của Thượng Đế, đang có sự mong ước muốn cuộc đời mình thay đổi tốt hơn từ trong nội tâm, muốn có được sự bình an thật sự của một người đã được giải hòa với Đấng Tạo Hóa, và được bảo đảm cho sự sống đời đời cho linh hồn, thì ngay bây giờ, quý vị có thể cầu nguyện đơn giản với Thượng Đế như sau: “Kính lạy Chúa, con biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa. Bây giờ con xin tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa của con. Con xin Chúa tha tội cho con, cứu linh hồn con, và nhận con làm con của Ngài. Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men.” Nếu quý vị đã cầu nguyện như trên thì nên sớm tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nhất để được hướng dẫn thêm về đời sống của một con cái của Chúa.

Trân trọng kính chào quý vị.

Xin xem những bài đọc khác