Kho Báu

Mục sư Ngô Minh Quang

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn!

Dưới con mắt của các nhà thẩm mỹ, thân thể con người chúng ta giống như là ‘Một tòa thiên nhiên’. Dưới con mắt của nhà hóa học, thân xác con người chúng ta là tập hợp những chất liệu với 65% Oxygen, 18% Carbon, 10% Hydrogen, 3% Nitrogen, 1,5% Calcium, 1% Phosphor và 1,5% những khoáng chất khác.

Nhìn thân thể ta qua cặp mắt của khoa kiến trúc, sẽ là một cấu trúc với một hệ thống xương sườn được ráp nối lại bằng 263 xương lớn nhỏ khác nhau. Có khoảng 500 bắp thịt với hệ thần kinh bao gồm 10 triệu dây thần kinh lớn nhỏ chạy khắp châu thân cộng với 10 thước tây ống tiêu hóa.

Trong khi đó tính trong một diện tích 10 phân tây có cả thảy 47,360 lỗ chân lông. Nếu ta ví mỗi lỗ chân lông giống như lỗ cống, dài 7 li, khi ta nối những lỗ chân lông lại như hệ thống cống rãnh, thì hệ thống ống cống trong cơ thể ta sẽ dài đến 65 cây số.

Quả tim ta chỉ dài 15 phân tây, đường kính 10 phân, với nhịp đập 70 lần trong một phút. So công suất quả tim với công suất con đội xe hơi, thì tim có thể nâng một vật với trọng lượng nặng 1 tấn lên một độ cao 40 thước tây. Trong khi lá phổi của ta mỗi ngày hít vào 108,000 lít không khí.

Dưới cái nhìn của nhà hiền triết Pascal thân thể con người yếu đuối chẳng khác nào cây sậy, trong khi nhà thơ Huy Cận thì lại ví thân thể chúng ta chẳng khác nào chiếc bình thịt xương chứa đựng linh hồn.

Còn theo cái nhìn của Thánh Kinh thì sao? Thánh Kinh ví thân thể chúng ta là cái chậu bằng đất nhưng lại được Thượng Đế tin dùng để chứa một kho báu của Ngài miễn là chúng ta sẵn lòng tiếp nhận kho báu đó. Quý Vị biết kho báu đó là gì không? Triết gia Paul cho ta câu trả lời: “Chúng tôi đựng kho báu nầy trong những bình bằng đất, để bày tỏ quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời.” (II Cô rinh tô 4:7a). Thánh Kinh cho biết Kho báu chính là sứ điệp rạng ngời của Phúc Âm, Tin Mừng của Chúa Cứu Thế Jesus được chứa đựng trong chậu bằng đất là thân thể yếu đuối, bệnh hoạn của loài người chúng ta. Sự tương phản này thật lớn lao. Phúc Âm hay Tin Lành giống như viên kim cương vô giá lúc nào cũng lấp lánh ngời sáng nhưng lại được giao cho chậu bằng đất là con người chúng ta cất giữ.

Có người đã không thể hiểu vì sao Thượng Đế lại tín cẩn loài người yếu đuối. Ngài ủy thác kho báu của Ngài cho loài người chúng ta cất giữ. Có người đã dâng lên Thượng Đế lòng biết ơn khi suy nghĩ đến điều này: Ông nói: Những chậu bằng đất xấu xí, dễ bể lại được chứa đựng kho báu thiên đàng, nào ai hiểu nổi! Chúa Cứu Thế được bày tỏ qua đời sống của con dân Ngài dưới trần gian! Những chiếc chậu vỡ rạn, mong manh nhưng đang chứa đựng sứ điệp vượt thời gian. Thượng Đế đã ban cho nhân loại một món quà vĩ đại là Chúa Jesus – người Con yêu quý của Ngài. Ôi Thượng Đế! Con chỉ là chiếc chậu vỡ rạn trống không lại được vinh hạnh tiếp nhận kho báu của Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Chúa Jesus và chính sự hiện diện của Ngài.

Quý Vị Thính Giả thân mến! Chắc Quý vị đồng ý với tôi rằng con người chúng ta rất yếu đuối dù con người đã tạo nhiều thành tích to lớn, với giấc mộng lấp biển vá trời. Mục Sư Nguyễn Bá Quang có lần đã nói rằng: “Người ta thường nói đến sức mạnh của con người, nhưng đặc tính của con người là những yếu kém, những thất bại trước hoàn cảnh.” Triết gia Pascal cũng thường nói rằng: “Một giọt nước hay một nắm không khí cũng có thể kết liễu mạng sống của con người.”

Quý Vị thân mến, dẫu con người chúng ta yếu đuối, dẫu con người chúng ta xấu xa tội lỗi, nhưng vì là tạo vật của Thượng Đế nên Ngài rất mực yêu thương. Chẳng hạn như có những đứa con hư hỏng, khó dạy, người ngoài nhìn vào không thấy có điểm nào để cảm thông, trìu mến, nếu không nói là chán ngán khinh khi, nhưng đối với cha mẹ của chúng thì lại hết mực yêu thương tha thứ, cha mẹ sẵn lòng trút hết gia tài, công sức, thậm chí hy sinh cả danh dự tính mạnh để cứu con mình.

Thánh Kinh chép rằng: Thượng Đế đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng vì tất cả chúng ta, mà ban Con ấy cho, thì lẽ nào Ngài sẽ không ban cho chúng ta mọi sự, cùng với Con ấy sao? (Rô-ma 8:32) Ôi Tình yêu Chúa thật tuyệt vời! Ngôn ngữ loài người không sao phô diễn, đang khi con người chúng ta sống trong tội lỗi, phải đối diện với cõi đời đời tối tăm, đang khi nhân loại sắp đi vào chỗ hư vong, đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng Chúa Jesus từ trời xuống trần giải cứu chúng ta đồng thời ban cho ta chính Ngài. Chúa Cứu Thế Jesus chính là kho báu thiên đàng. Thượng Đế vĩ đại của cõi vũ trụ đã không giữ kho báu tốt nhất của tấm lòng Ngài. Ngài đã ban cho thế nhân. Thánh Kinh chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy, không bị chết mất, mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

Thượng Đế không có Con nào giống như Chúa Cứu Thế Jesus. Chính để bày tỏ tình yêu vô hạn của Ngài mà Ngài sẵn lòng ban Con Độc Nhất của Ngài đến chết thay cho loài người chúng ta. Sứ mạng của Chúa Cứu Thế Jesus đến trần gian này để gánh nỗi đớn đau và tội lỗi cho thế nhân, Ngài đã nếm mùi khổ đau, chết nhục nhã trên cây thập tự.

Khi đề cập đến án phạt tội lỗi, rất có thể trong vòng quý vị thính giả nghĩ rằng: đã là người, không ai mà không phạm tội, nhưng tội của mình không đáng kể, lẽ nào Thượng Đế cao cả đầy lòng nhân từ bác ái lại chấp nhất những tội lỗi, lầm lỡ của con người yếu đuối như tôi.

Chúng ta hãy trở lại với cái nhìn của Thượng Đế. Ngài có tiêu chuẩn của Ngài. Thánh Kinh chép: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất tiêu chuẩn thánh thiện của Thượng Đế, (thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời). (Rôma 3:23).

Tội lỗi là bất kỳ tư tưởng, lời nói hoặc hành động nào thiếu tiêu chuẩn thánh khiết và trọn lành của Ngài. Chắc chưa có ai trong chúng ta đã từng nghe một người da đỏ, bắn tên không trúng vào mục tiêu, đã la lên rằng: “Ô! Tôi đã phạm tội rồi!” Trong ngôn ngữ của anh mô tả rằng anh đã bắn hụt, không trúng đích. Thánh Kinh cũng cho biết khi ta có tư tưởng dại dột là ta đã mang tội rồi. (Châm Ngôn 24:9) Vì tội lỗi bắt đầu từ tâm trí, một tư tưởng sai lầm, một ý tưởng xấu xa mà được nuôi dưỡng, gặp đúng thời điểm, tư tưởng hay ý xấu đó bùng lên hành động, và từ hành động dẫn đến sự chết. Tội lỗi thường hấp dẫn ta khi mới lần đầu tiên thưởng thức, nhưng rồi dần dà nó gây tại họa khủng khiếp cho ta. Thánh Kinh cũng phân biệt giữa nguyên tội và kỷ tội. Nguyên tội là bản chất xấu xa do tổ tông truyền lại cho ta, kỷ tội là những điều do chính cá nhân ta vi phạm. Cho nên khi Chúa Jesus đến trần gian này chịu chết thế ta, Ngài chẳng những tiêu diệt bản chất xấu xa của con người chúng ta mà còn bôi xóa tất cả những tội lỗi chúng ta vi phạm. Điều tuyệt vời hơn hết là chính Chúa Cứu Thế Jesus ngự vào lòng, làm chủ đời sống những ai tiếp nhận Ngài.

Có một người kia sau khi rời khỏi trại cải tạo với một thân thể bịnh hoạn, dầu đã tìm thầy chạy thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Anh ta đã tìm gặp các vị lãnh đạo tinh thần trong các tôn giáo nhưng bệnh càng lúc càng nặng hơn. Sau cùng anh nghe được chương trình phát thanh Nguồn Sống, giới thiệu về một Chúa Cứu Thế đến từ trời. Anh vô cùng mừng rỡ: Anh khẩn nguyện rằng: Lạy Chúa Cứu Thế, Thượng Đế mang thân xác con người! Con biết con là người tội lỗi bệnh hoạn, con biết rằng con đang có một chứng bệnh ngặt nghèo, vô phương cứu chữa, con biết rằng với thân thể bệnh hoạn dơ bẩn như thế này con không đáng được đón rước Chúa. Chính vì thế xin Ngài tha thứ tội con, chữa bệnh cho con, ban cho con một thân thể lành mạnh thanh khiết, để xin được Ngài ngự vào. Lời cầu nguyện của anh làm đẹp lòng Chúa. Chúa xóa hết tội anh, chữa lành mọi bệnh tật anh, ban cho anh một thân thể khỏe mạnh và bước vào đời sống anh, đem lại sự sống phong phú và niềm vui tuyệt vời cho anh.

Kính Thưa Quý Vị và Các Bạn, Thượng Đế yêu thương chúng ta! Thánh kinh đã ví chúng ta giống như cái chậu bằng đất dễ vỡ, bị bệnh tật, bị thời gian làm hao mòn, vỡ vụn. Nhưng Thượng Đế yêu thương chúng ta, Ngài sai Chúa Cứu Thế Jesus đến trần gian để giải cứu chúng ta ra khỏi tội, đồng thời ngự vào lòng ta, cho nên những ai tiếp nhận Con Một Ngài, người đó sẽ giống như cái chậu bằng đất chứa đựng kho báu, vì Chúa Jesus sẽ giải cứu chúng ta khỏi án phạt tội lỗi và sự chết, đồng thời ban cho ta chính Ngài, là nguồn của mọi khôn ngoan, thông sáng để rồi một ngày nào đó khi cái chậu bằng đất vỡ ra, thì linh hồn ta trở về với Đấng Tạo Hóa để hưởng thiên đàng trong cõi vĩnh hằng.

Những ai có Chúa Cứu Thế trong lòng sẽ được sự sống giàu có, tràn ngập niềm vui giữa cảnh đời nhiễu nhương biến đổi vô thường này. Nhờ có Chúa ngự, Chúa hướng dẫn mọi bước chân ta đi trên con đường đời của mình, Chúa kéo ta đến gần với Thượng Đế, Cha Ngài. Một khi có Chúa ở cùng, không có sức mạnh nào thắng nổi chúng ta. Ngài ban năng quyền và sự khôn ngoan, biến cuộc đời ta thành nguồn phước hạnh cho những người quanh ta.

Rất mong Quý Vị & Các Bạn tiếp nhận Chúa Jesus vào tâm hồn đồng thời rao truyền tin mừng cứu rỗi. Chúa Cứu Thế Jesus và sứ điệp của rỗi của Chúa là kho báu thiên đàng, là nguồn sự sống cho những ai tiếp nhận Ngài. Rất mong quý vị tiếp nhận Chúa Jesus là kho báu thiên đàng vào tâm hồn mình, vào đời sống mình ngay giờ này.

Kính chào Quý Vị & Các Bạn.

Xin xem những bài đọc khác