Phản Ứng Của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét

Lu-ca 1:18-25

Kính thưa quý thính giả,

Trong những tuần trước, chúng ta đã học rằng Chúa đã sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến báo tin vui cho Xa-cha-ri rằng vợ ông, Ê-li-sa-bét, sẽ sanh một con trai, là điều đôi vợ chồng này ao ước trong suốt cả đời mình.

Trong tuần này, chúng ta cùng học Xa-cha-ri đã đáp ứng ra sao trước sự báo tin của thiên sứ, được chép trong câu 18 đến câu 22 như sau:

18 Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. 19 Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. 20 Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. 21 Bấy giờ, dân chúng đợi Xa-cha-ri, và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong nơi thánh. 22 Khi Xa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh; người ra dấu cho họ, mà vẫn còn câm.

Xa-cha-ri mới đầu sợ hãi, rồi giờ đây lại trở thành không tin. Xa-cha-ri chất vấn thiên sứ :“Làm sao tôi biết được điều này?”, hay nói một cách khác “ Xin hãy cho tôi một bằng chứng để bảo đảm lời ông nói ra; bởi vì vợ tôi và tôi đã quá già rồi, những điều ông nói thật không có cơ sở chút nào hết”.

Hãy nhìn cách thiên sứ Gáp-ri-ên trả lời Xa-cha-ri trong câu 19. Ðầu tiên, thiên sứ xác định cho Xa-cha-ri về lai lịch của mình “Tên ta là Gáp-ri-ên” (Tên này có nghĩa là “quyền năng của Ðức Chúa Trời”). Thứ nhì , thiên sứ tuyên bố “Ta luôn luôn đứng trước mặt Ðức Chúa Trời”. Ðây cũng chính là thiên sứ Gáp-ri-ên mà Ða-ni-ên được nhìn thấy 600 năm trước đó. Thứ ba, thiên sứ Gáp-ri-ên nhắc nhở Xa-cha-ri rằng ông được chính Ðức Chúa Trời sai đến. Cuối cùng, thiên sứ nói rằng “Những gì ta báo cho ngươi là một tin mừng. Lẽ ra ngươi phải thật vui mừng, ca ngợi Chúa, thì mới đúng, nhưng đằng này ngươi lại hạch hỏi ta. Ngươi muốn ta trưng ra một bằng chứng chăng? Ðược rồi, ngươi sẽ nhận được một bằng chứng. Mọi sự ta báo cho ngươi sẽ xảy ra y như vậy dầu ngươi không tin, nhưng ngươi sẽ không nói được trong 9 tháng, cho đến khi đứa bé được sinh ra. Ðó là bằng chứng ban cho ngươi”. Thật vậy, mục đích và chương trình của Ðức Chúa Trời không bị ngăn cản bởi sự yếu đuối của con người xác thịt.

Hãy chú ý, lúc khởi đầu, thiên sứ Gáp-ri-ên rất hiền hòa và cảm thông với sự sợ hãi của Xa-cha-ri. Nhưng khi đối diện với tấm lòng cứng cỏi không tin vào lời Chúa, thiên sứ đã trở nên rất nghiêm nghị. Khi ban cho Xa-cha-ri một bằng chứng là ông sẽ bị câm trong 9 tháng, Chúa cũng đang thi hành kỷ luật trên ông. Chúa sẽ sửa phạt người nào mà Chúa yêu.

Xa-cha-ri ở trong Nơi Thánh lâu hơn là bình thường. Dân chúng đang đợi bên ngoài để được chúc phước. Họ biết rằng có một điều gì bất thường đã xảy ra bên trong Nơi Thánh. Cuối cùng khi ông trở ra, miệng không nói được và dáng điệu còn run rẩy, sợ hãi thì dân chúng đoán rằng có một sự kiện lạ lùng đã xảy ra. Tin tức lan đi thật nhanh trong dân chúng, ra khắp thành phố Jê-ru-sa-lem và các vùng quê xa xôi. “Có biết chuyện gì xảy đến cho ông thầy tế lễ già Xa-cha-ri không? Khi ông vừa ra khỏi đền thờ là bị câm luôn, không nói được một lời. Chắc ông thấy khải tượng hay một sự cố nào đó.”

Sau những phần thật hồi hộp và sôi động, đến đây, Lu-ca kết thúc câu chuyện một cách nhẹ nhàng như trong câu 23 đến câu 25 như sau:

23 Khi những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà. 24 Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, mà nói rằng: 25 Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.

Sau hai tuần phục vụ trong đền thờ, Xa-cha-ri rời chốn đô thị Jê-ru-sa-lem náo nhiệt để trở về ngôi nhà riêng trong một ngôi làng miền quê hẻo lánh và để kiếm cách nào để thuật lại cho vợ là Ê-li-sa-bét biết những gì đã xảy ra, những gì ông thấy và nghe, cảm giác và nỗi sợ hãi của ông như thế nào. Phần sau chúng ta sẽ biết rằng ông thuật lại cho vợ bằng cách viết. Chắc viết xong Xa-cha-ri bị tê tay luôn!

Chắc là những lời sửa phạt mạnh mẽ của thiên sứ Gáp-ri-ên đã thâm nhập vào ông, nên ông đã vâng theo lời Chúa phán. Ông về nhà và thân mật với vợ mình, mặc dầu tuổi đã quá già. Ðây là một hành động thể hiện lòng tin, một hành động biết vâng lời. Niềm tin cuối cùng được thể hiện qua hành động vâng lời.

Bà cụ Ê-li-sa-bét bây giờ đang mang thai. Thái độ của bà, bày tỏ trong câu 25, tương phản với thái độ bất tin ban đầu của Xa-cha-ri. Lời cầu nguyện của bà là một bài ca tuyệt đẹp bày tỏ tấm lòng biết ơn lên Chúa. Bà sử dụng ba lần chữ “tôi” : “Ơn Chúa đã làm cho tôi”, “Ngài đã đoái đến tôi”, “cất sự xấu hổ tôi” để cho biết rằng Chúa đã thực sự quan tâm đến chính đời sống bà và sự xấu hổ của bà”. Thực vậy, Ðức Chúa Trời quan tâm đến mỗi một cá nhân.

Trong thời gian bà Ê-li-sa-bét mang thai, có hai điều xảy ra. Ðầu tiên, Ðức Chúa Trời đang hoàn thành chương trình đời đời, chương trình vuợt thời gian và không gian của Ngài, qua đôi vợ chồng Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét và đứa con trai sắp chào đời. Nhưng, thứ nhì, trong mức độ rất cá nhân và gần gũi, Ðức Chúa Trời nhân từ đang chữa lành cho vết thương lòng, cho sự sĩ nhục vì không có con của đôi vợ chồng già này.

Ðể đáp ứng lại hành động đầy nhân ái của Ðức Chúa Trời, bà Ê-li-sa-bét đã dùng 5 tháng để sống ẩn mình và biệt lập. Bà cần thời gian để cầu nguyện, để tương giao với Chúa, để học biết về những lời tiên tri trong Cựu Ứơc sắp được ứng nghiệm. Bà cần thời giờ để tâm tình với chồng, để giúp ông vượt qua những khó khăn, nỗi sợ hãi và để trở lại với suối nước dồi dào của Chúa.

Ðó là thời gian bà chuẩn bị cho các công việc với người em họ Ma-ri, để chuẩn bị cho việc sanh nở rất hi hữu trong lúc quá cao tuổi của bà; và cũng để chuẩn bị làm mẹ bé Giăng, sẽ chào đời và trở nên người dẫn đường cho Ðấng Mê-si.

Cũng giống như Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, chúng ta có thái độ ra sao trước những lời hứa tốt lành của Đức Chúa Trời? Khi nhận ra chân lý của Ngài, chúng ta có thể hiện niềm tin qua thái độ vâng lời không? Chúng ta có thời giờ riêng để tương giao với Chúa và chuẩn bị đời sống mình sẵn sàng cho những chương trình tốt đẹp của Ngài không?

Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào tuần tới.

Xin xem những bài đọc khác