Sự Vâng Lời của Ma-ri

Luca 1:36-38

Kính thưa quý thính giả,

Trong những tuần trước, chúng ta đã học rằng thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với Ma-ri, ngợi khen đức hạnh vẹn toàn của nàng, đồng thời cũng báo cho nàng một tin rất quan trọng. Đó là nàng được Đức Chúa Trời ưu ái và đã chọn nàng cho một trọng trách vô cùng quan trọng cho cả nhân loại. Đó là nàng sẽ mang thai trong 9 tháng và sanh một bé trai. Thiên sứ cũng hướng dẫn nàng phải đặt tên cho bé trai này là Jêsus, vì đây sẽ là Đấng Cứu Thế cứu nhân loại ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Khi Ma-ri thắc mắc làm sao nàng có thể có thai được trong khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ trinh trắng, thì thiên sứ trả lời cho nàng biết bào thai Jêsus sẽ đến từ quyền năng thiên thượng của Đức Chúa Trời, chứ không bởi tình dục của loài người.

Để vấn an và chứng tỏ Đức Chúa Trời đã từng làm phép lạ và Ngài cũng sẽ tiếp tục thi thố quyền năng diệu kỳ, thiên sứ phán tiếp với Ma-ri như sau, được ghi trong sách Lu-ca chương 1, câu 36 và 37 :

Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Trong câu 36, thiên sứ giải thích quyền năng của Chúa đã được chứng tỏ qua sự kiện người chị họ của Ma-ri là bà Ê-li-sa-bét, mặc dầu đã quá lớn tuổi, nhưng đã mang thai được sáu tháng. Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi trật tự trong thiên nhiên. Ngài hoàn toàn tự do để thực hiện những điều kỳ diệu.

Thiên sứ nói cho Ma-ri biết phép lạ đã xảy ra với Ê-li-sa-bét. Điều này để thuyết phục và củng cố niềm tin nơi Ma-ri đang đứng trưóc một sự loan tin rất bất ngờ và rất siêu nhiên.

Câu 37 là một lời tổng kết, một lời chúc phước, một chân lý quyết định cho tất cả những gì thiên sứ đã loan tin cho Ma-ri “Vì việc gì Thượng Đế làm cũng được cả!”. Hay nói rõ trắng đen là “Không có một lời nào đến từ Đức Chúa Trời mà không có năng quyền đi theo”. Khái niệm “những gì Đức Chúa Trời phán và sự việc xảy ra sau đó” làm chúng ta nhớ đến sách Sáng Thế Ký, trong đó ghi lại Chúa đã sáng tạo ra mọi vật bằng lời phán của Ngài, và cũng bằng lời phán đó, A-đam đã được dựng nên. Hành động sáng tạo cứ tiếp tục mãi, khi Chúa phán về Jêsus, là A-đam thứ hai, để trở thành một thực thể trong không gian và thời gian. Đức Chúa Trời có thể, và sẽ luôn luôn, thực hiện những gì Ngài đã quyết định. Đó là điểm mấu chốt cuối cùng mà thiên sứ muốn bày tỏ cho Ma-ri.

Trước khi chúng ta xem xét phản ứng thứ ba, cũng là phản ứng cuối cùng của Ma-ri trước thiên sứ, chúng ta hãy thử suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu Ma-ri vâng phục theo ý định của Chúa. Đầu tiên, nàng sẽ mang thai, một thiếu nữ chưa chồng nhưng có thai, không biết rồi gia đình nàng, bạn bè, bà con chòm xóm láng giềng sẽ phản ứng và đối xử với nàng ra sao. Chúng ta cũng biết, Giô-sép, vị hôn phu của nàng, là một người công bình và tử tế. Sứ đồ Ma-thi-ơ cho chúng ta biết Giô-sép đã nghĩ đến chuyện từ hôn với nàng, đang kiếm cách để âm thầm chia tay với nàng. Trong những ngày đó, người ta không phải lúc nào cũng xử tử những người phạm tội tà dâm như được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 22, nhưng hình phạt này vẫn còn là một giáo luật và ảnh hưởng rất quan trọng. Ma-ri không biết phải chịu đựng ra sao về sự khước từ, sự khinh bỉ, sự hành hạ, thậm chí có thể bị xử chết nếu chọn vâng lời theo Chúa.

Có một khoảng im lặng trong chờ đợi thật lâu giữa câu 37 và 38. Frederich Buechner, trong tác phẩm nổi tiếng “Peculiar Treasures” (tạm dịch là “Những kho tàng kỳ lạ”), mô tả tiểu sử của các nhân vật trong Kinh Thánh, đã diễn tả khoảng im lặng đợi chờ câu trả lời của Ma-ri giữa câu 37 và câu 38 như sau:

“Nàng trả lời với thiên sứ rằng nàng là con gái vừa mới lớn, còn quá trẻ để sanh con, chứ đừng nói chi tới việc nàng sẽ có con như thế nào. Nhưng dầu vậy, vì thiên sứ đã được ủy thác để mang sứ điệp này đến cho nàng, nên thiên sứ vẫn cứ phải làm công việc loan tin này. Thiên sứ cho nàng biết phải đặt tên bé trai là gì, đứa bé lớn lên sẽ là ai, cũng như bày tỏ mọi sự kỳ diệu sẽ xảy đến với nàng. Thiên sứ cũng trấn an “Này Ma-ri, cô đừng sợ hãi”. Nhưng khi đang nói như vậy, thiên sứ hy vọng rằng nàng không nhận ra, dưới đôi cánh rộng và sáng ngời, thiên sứ đang che dấu một nỗi run sợ vì đang nghĩ rằng cả tương lai của một sự sáng tạo mới, của một dòng giống loài người mới đang phụ thuộc vào câu trả lời của người thiếu nữ này.”

Nhưng nàng thiếu nữ vùng Ga-li-lê này đáp ứng với sự vâng lời và thuận phục trọn vẹn. Trong câu 38 chép :Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

Phản ứng của nàng nói lên hai điều. Thứ nhất, nàng chấp nhận làm nô lệ một cách tự nguyện. Nàng xác định nàng là “đầy tớ của Chúa”, nói rõ ra là, một người nô lệ ở trong sự thuận phục tuyệt đối. Người nô lệ không có quyền sở hữu. Nàng là tài sản của Đấng đã tạo dựng nên nàng, Đấng đã chuẩn bị cho nàng để có giây phút này, và giờ đây Đấng ấy đang kêu gọi nàng thực hiện mục đích đã được dành sẵn cho nàng.

Thứ nhì, câu trả lời của nàng nói lên sự vâng lời trước chân lý đã được bày tỏ. Nàng nói “Xin việc ấy được thành theo điều người nói!” Ma-ri tin cậy nơi Chúa, và hết lòng, một mực, không hề dao động trong sự dấn thân cho Ngài. Đây là thái độ Chúa muốn thấy từ những con trai và con gái của Ngài. Ma-ri chẳng giữ gì lại cho mình. Một sự dấn thân trọn vẹn. Nàng thuộc về Chúa. Nàng tin cậy nơi Chúa. Nàng để cho sự khôn ngoan và chương trình đầy yêu thương của Chúa được hoàn tất trong đời sống của nàng.

Ma-ri là một thiếu nữ đoan trang, đức hạnh, đơn sơ và rất khiêm nhường. Đức Chúa Trời đã chiếu cố và chọn nàng cho một trọng trách đầy vinh dự và cũng sẽ có nhiều thử thách. Nhưng chính bởi sự vâng lời tuyệt đối, sự thuận phục trọn vẹn mà Chúa Jêsus đã ra đời và đem đến bao nhiêu phước hạnh cho nhân loại đến muôn đời, trong đó có quý vị và tôi. Ma-ri là một tấm gương tuyệt vời cho thái độ tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời và hành động vâng lời trọn vẹn. Tin cậy, vâng lời Chúa là điều phải có để đem đến kết quả cho công việc nhà Chúa và cũng để ơn phước của Chúa tuôn tràn trên đời sống chúng ta, như trong bài thánh ca mà chúng ta thường hát “tin cậy, vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời”

Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tuần tới.

Xin xem những bài đọc khác