Thẩm Quyền Chúa Ban

Mục sư Ngô Minh Quang

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn,

Lịch Sử Anh Quốc ký thuật lại câu chuyện của hòang đế Canute nước Anh vào thế kỷ 11 đã có lần tỏ một hành động khác thường. Một ngày kia hoàng đế triệu tập tất cả quần thần tại một bờ biển. Đôi mắt vua hướng nhìn biển cả đang dậy sóng, với những lượn sóng, nhắp nhô, thay nhau kéo nhau vào bờ, nhà vua dõng dạc ra lệnh rằng: Biển cả! Ta truyền lệnh cho mi phải yên ngay, lặng ngay! Dầu lệnh truyền của nhà vua thật mạnh mẽ, thật nghiêm trọng nhưng không có một tác động nào đối với biển, sóng biển tiếp tục đập vào bờ, rồi phủ lên cả y phục của nhà vua khiến vua bị ướt sủng toàn thân. Các quần thần dầu không dám cười ra mặt vì sợ phạm tội khi quân, nhưng bên trong họ đã không ngăn được sự miệt khinh. Họ cho rằng nhà vua chắc đã điên rồi. Không để cho quần thần chờ đợi lâu, nhà vua quay lại nhìn họ, nghiêm giọng nói: Các khanh thân ái của trẫm! Mỗi khi các khanh ra mắt trẫm tại sân chầu, bề ngòai các khanh tỏ ra khúm núm, tôn trọng trẫm nhưng bên trong lại khinh thường. Thậm chí có người tâng bốc trẫm, cho rằng trẫm là một người có cả uy quyền trên thiên nhiên, nhưng trong lòng họ lại nghĩ khác. Chính vì vậy mà qua hành động của trẫm hôm nay đã chứng minh cho các khanh biết rằng trẫm không có quyền lực trên thiên nhiên! Chỉ có Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa, mới có cả thẩm quyền. Một khi Ngài ra lệnh, biển cả, muôn lòai, vạn vật đều răm rắp vâng theo.

Kính Thưa Quý Vị! Qua hành động của hòang đế Canute nước Anh cho ta thấy rằng lòai người chúng ta yếu đuối vô quyền. Chỉ có Đấng Tạo Hóa Toàn Năng mới có thẩm quyền trên mọi sự. Nhà tiên tri Đa ni ên đã dâng lên Thượng Đế cả lòng kính phục và tôn vinh rằng: “Đáng ca ngợi Danh Chúa đời đời mãi mãi, vì khôn ngoan và sức mạnh đều thuộc về Ngài! Chúa thay đổi thời kỳ, mùa tiết. Chúa phế lập các vua và lãnh tụ các nước. Chúa ban sự khôn ngoan cho người tìm kiếm Chúa và tỏ tri thức cho người có trí hiểu.” (Đa-ni-ên 2:20-21)

Chỉ có Thượng Đế là Đấng Tòan Năng có thẩm quyền trên thiên nhiên, trên lòai người. Thánh Kinh chép: “Chúa ra lệnh! Biển Đỏ liền khai lối để dân sự Ngài đi ngang qua như đi trên khô.” (Thi Thiên 106:9).

Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jêsus là Ngôi Hai Thượng Đế cũng đã chứng tỏ rằng Ngài có quyền trên thiên nhiên. Ngài ra lệnh cho biển động phải yên lặng. Thánh sử ký thuật lại rằng: Một hôm, Chúa Jêsus và các môn đệ xuống thuyền; Ngài bảo họ chèo qua bên kia bờ biển. Khi thuyền đang chạy, Chúa ngủ thiếp. Thình lình một trận cuồng phong ập xuống; Các môn đệ Chúa bị ngập nước và lâm nguy. Họ lại gần đánh thức Ngài dậy hớt hãi thưa: “Thầy ơi, Thầy ! Chúng ta chết mất !” Chúa thức dậy, quở sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. (Lu ca 8:22-25)

Qua sự kiện nầy chúng ta thấy rõ là Chúa Jêsus có hai bản tính: bản tính người, vì Chúa là con người nên cũng mỏi mệt sau cả ngày dài đi đây đi đó giảng giải Nứơc Trời. Khi lên thuyền, Ngài mệt lã, nằm ngủ thiếp. Bản tính thứ nhì là bản tính Trời, Vì là Thượng Đế, Chúa Jêsus đã khiến bão biển phải vâng theo lệnh Ngài.

Thưa Quý Vị & Các Bạn! Qua bản tánh người, Chúa Jêsus cảm thông nỗi lao khổ nhọc nhằn của con người. Ngài đã chết thế cho ngừơi. Nếu Chúa Jêsus chỉ là Thượng Đế, Ngài sẽ không bao giờ chết! Ngược lại nếu Chúa Jêsus chỉ là con ngừơi thì Ngài sẽ không cứu được ai. Nhưng vì là Trời, sự hy sinh của Chúa mới có thể cứu cả nhân lọai ra khỏi mọi thảm họa, án phạt của tội lỗi và sự khổ hình đời đời trong hỏa ngục.

Là Thượng Đế, Chúa Jêus chẳng những có quyền trên biển cả, Ngài cũng có quyền trên bệnh tật. Thánh sử ký thuật lại rằng: Trên con đường Chúa Chúa Jêsus trở về thành Ca-bê-na um, một đầy tớ thân tín của viên đại đội trưởng La-mã đau nặng gần chết. Nghe đồn về Chúa Jêsus, ông nhờ các trưởng lão Do-thái mời Ngài chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến gặp Chúa, khẩn khoản nài xin: “Ông ấy xứng đáng được Thầy giúp đỡ, vì ông thương dân tộc chúng ta, lo xây cất hội trường cho chúng ta.” Chúa Jêsus liền đi với họ. Khi Chúa gần đến nhà, viên đại đội trưởng nhờ mấy người bạn ra đón, thưa với Ngài rằng: “Thưa Chúa! Không dám làm phiền Ngài quá như vậy vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng không xứng đáng đi đón Chúa. Chỉ xin Chúa đứng đó truyền lệnh, đầy tớ tôi sẽ được lành. Tôi biết rõ, vì tôi thuộc quyền các cấp chỉ huy, và dưới quyền tôi cũng có nhiều binh sĩ. Tôi bảo tên này ‘đi’, nó đi, bảo tên kia ‘đến’, nó đến. Tôi sai đầy tớ tôi ‘làm việc này’, nó liền vâng lời. Vậy Chúa chỉ cần ra lệnh, đầy tớ tôi sẽ được lành.” Nghe vậy, Chúa Jêsus đã khen tặng viên đại đội trưởng nầy. Ngài quay lại nói với đám đông đang theo Ngài rằng : “Ta nói cho các ngươi hay: Ngay cả trong dân Do Thái, Ta cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người đầy tớ đã khỏi hẳn.

Kính thưa Quý Vị & Các Bạn, Buổi tối đêm nay, Quý Vị có những bệnh tật nào? Hay một nan đề nào chăng? Hãy đến cầu xin Chúa, xin Chúa chỉ phán một lời, bệnh của quý vị sẽ được lành. Nan đề quý vị sẽ đựơc giải quyết. Chúa Jêsus hứa rằng: Nếu các con tiếp tục ở trong Ta và lời Ta ở trong các con thì các con xin gì được nấy. (Giăng 15:7)

Câu chuyện một đồng hương tại Nga thuật lại rằng anh xuất thân từ gia đình nghèo ở miền bắc. Lớn lên anh bước vào ngành kỹ thuật cơ khí, sang Nga để làm việc trong một cơ xưởng, nhưng điều không hay xảy đến cho anh là bệnh tật luôn hành hạ tinh thần và thể xác anh dù anh chạy chữa rất nhiều nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Anh bị đuổi việc nên đành phải quay sang qua nghề buôn bán, nhưng rồi cũng thất bại. Anh định kết liễu mạng sống để chạy trốn cuộc đời, vì lúc rời Việt Nam anh còn mắc nợ 10 ngàn Mỹ kim. Giữa cảnh tuyệt vọng đó, anh được những người bạn trong chung cư đến viếng thăm và giới thiệu cho anh về Chúa Jêsus. Đấng có quyền trên bệnh tật, Đấng giải cứu con ngừơi ra khỏi tội. Thọat đầu anh không tin nên đặt điều kiện với Chúa rằng: Nếu Ngài chữa bệnh cho con, giúp con trả hết số nợ thì con suốt đời sẽ theo Chúa. Từ đó, những người bạn ngày ngày đến thăm, cắt nghĩa cho anh biết thêm về Chân Lý của Chúa Jêsus và cầu nguyện cho anh. Bệnh anh sau đó được lành, anh đi làm trở lại, sau ba năm anh đã trả hết số nợ. Anh nói rằng thật hạnh phước thay khi có Chúa Jêsus là Thượng Đế bện cạnh mình, giữ gìn mình và ban phước cho mình.

Thưa Quý Vị, Chẳng những Chúa Jêsus có quyền trên thiên nhiên, trên bệnh tật, Ngài cũng có quyền thay đổi đời sống những ai đến với Ngài. Từ những người sống vô mục đích, những ngừơi nghiện ngập chán đời, Chúa thay đổi thành những người sống có hướng đi, sống vui, sống một đời sống thật ý nghĩa, sống có ích lợi cho chính mình và những người chung quanh.

Một đồng hương Việt Nam trứơc kia làm việc trong Công Ty Vận Tải Hàng Hóa – Hà Nội, đã bị đọa đày trong thói tật nghiện rượu. Anh sống ở Nga năm năm. Đáng lẽ trong môi trường mới anh ta sẽ khá hơn, nhưng anh lại sống tệ hơn những ngày ở quê nhà. Sau đó anh lập gia đình có hai con. Tưởng chừng anh sẽ sống trong hạnh phúc, nhưng gia đình của anh cứ lục đục mãi, cuộc hôn nhân bị sắp đổ vỡ thì đoàn sinh viên từ Mạc Tư Khoa đến viếng thăm chung cư của anh, họ chia sẻ về niềm tin vào Chúa Cứu Thế Đấng có quyền năng trong lời nói, trong hành động. Ngài đã khiến kẻ bại đi được, kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ chết sống lại. Ngài đến để kết bạn với những con người cô đơn, bị lãng quên, hàn gắn những tâm hồn rạn nứt, đem lại hướng đi và hy vọng cho những kẻ sống vô mục đích. Nhưng tiếc rằng không bao nhiêu người đón chào Ngài, họ đã nhẫn tâm hành hình Chúa trên thập hình. Ngài bị táng trong mồ, sau ba ngày, Chúa đã sống lại đem sự sống mới và sự sống vĩnh phúc cho những ai tin nhận Ngài. Thoạt đầu anh chế nhạo, chống đối với những lời chửi rủa thậm tệ. Nhưng với tình thương và sự kiên nhẫn của những sinh viên, họ tiếp tục từ tốn, giải bày cho anh về Chúa Jêsus. Năng quyền của Lời Chúa trong Thánh Kinh đã khiến anh thay đổi thái độ. Anh mở lòng mình ra đón Chúa, từ đó cuộc đời anh đựơc thay đổi, chứng nghiện rượu và nghiện thuốc lá không còn nữa, gia đình anh trở thành mái ấm thật sự. Qua đời sống đổi mới và lòng nhiệt thành thuật lại cho thân nhân bạn hữu những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho anh, họ cũng đã nhân được sự chữa lành những chứng bệnh nan y và nhất là ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus.

Kính Thưa Quý Vị & Các Bạn, Vì là Thượng Đế nên Chúa Jêsus có quyền trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên mọi nan đề của lòai ngừơi chúng ta. Rất mong quý vị và các bạn tiếp nhận Chúa Jêsus để được Ngài ban cho quyền trở nên con cái Thượng Đế. Xin quý vị hãy dâng Thượng Đế những lời cầu nguyện chân thành như sau: Kính Lạy Thượng Đế Tòan Năng, cảm tạ ơn Ngài, vì yêu thương con, Ngài đã ban cho con Chúa Cứu Thế Jêsus xuống đời chẳng những để chết thế tội con mà ban cho con đặc ân là được gọi Ngài là Cha. Con xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi con. Tiếp nhận con vào gia đình của Ngài. Ban cho con tấm lòng kính yêu Ngài, và trọn đời con luôn thờ phượng và hầu việc Ngài. Con cúi đầu cầu xin Chúa bấy nhiêu lời, nhơn danh Chúa Cứu Thế Jêsus A men.

Kính Chào Quý Vị & Các Bạn

Xin xem những bài đọc khác