Thiên Sứ Truyền Đặt Tên Là Jêsus

Lu-ca 1:27-31

Kính thưa quý thính giả,

Trong tuần trước, chúng ta đã học, khi thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với Ma-ri với một lời chào thật trang trọng và đầy sự tán dương, có thể được diễn giải như sau “Hỡi người được ưu ái, hỡi người được đặc ân, Chúa yêu mến và chiếu cố đến cô”, thì Ma-ri thoạt tiên sửng sốt và sau đó đâm ra bối rối, trong lòng thắc mắc vì đâu thiên sứ lại chào như vậy.

Trong tuần này, chúng ta sẽ học tiếp những chi tiết trong bản tin quan trọng mà thiên sứ trình bày với Ma-ri, được ghi trong câu 30 và 31 như sau: Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.

Kính thưa quý thính giả,

Đầu tiên, thiên sứ trấn an Ma-ri rằng “Đừng sợ”, và thiên sứ giải thích tiếp theo “Vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời”. Từ “được ơn” hay “được đặc ân” lại được lập lại một lần nữa. Tuy vậy, lần này, từ này không phải chỉ để diễn tả cá tính tuyệt vời của Ma-ri, nhưng là một lời khẳng định cho Ma-ri biết rằng, Chúa đã chọn nàng, ân điển của Chúa sẽ tiếp tục tuôn đổ trên đời sống nàng, để giúp nàng hoàn thành trọng trách vô cùng quan trọng mà Chúa sắp giao phó cho nàng, một trọng trách phi thường, sẽ ảnh hưởng cả đến dòng lịch sử nhân loại.

Sau đó thiên sứ bắt đầu loan báo rằng nàng sẽ mang thai, sau 9 tháng, sẽ sanh một bé trai. Ngay sau đó, thiên sứ đặt tên cho đứa bé. Tên của bé trai được tuyên bố trước khi được hạ sinh “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus

“Jêsus” là từ Hy lạp của tên “Giô-suê”, có nghĩa là “Giê-hô-va là Sự Cứu Rỗi”. Có nhiều bé trai Do thái được cha mẹ đặt tên là “Giô-suê” để nhớ ơn Giô-suê là người lãnh đạo dân Do thái chinh phục xứ Ca-na-an. Môi se đã đặt tên này cho Giô-suê khi người thám tử gan dạ này hoàn thành sứ mạng thám thính vùng đất hứa. Giô-suê là một trong hai thám tử dám tin rằng dân Do thái sẽ ca khúc khải hoàn trong xứ Ca-na-an. Do vậy, tên “Giô-suê” được truyền tụng với cả sự tự hào trong lịch sử dân Do Thái. Ngoài ra, có nhiều bậc cha mẹ đặt tên con là “Giô-suê”, vói sự hy vọng rằng, con mình chính là Đấng Mê-si, là Đấng Cứu Rỗi.

Theo sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với Giô-sép và phán rằng “hãy đặt tên là Jêsus, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21). Cuối cùng, sau nhiều thế kỷ chờ đợi, Đấng Mê-si sắp đến, là Đấng sẽ mang tên Jêsus theo đúng nghĩa nhất và trọn vẹn nhất. “Giê-hô-va là Sự Cứu Rỗi”, biệt danh này là trọng tâm chính của những mùa kỷ niệm Chúa giáng sinh. Chúa Jêsus Christ mang đến sự giải cứu con người ra khỏi ách tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô làm chứng điều này cho Ti-mô-thê 65 năm sau như vầy “Điều ta nói đây là thật, con nên chấp nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Jêsus đã đến thế gian để cứu tội nhân” (1 Ti-mô-thê 1:15)

Trong những mùa Giáng Sinh của những năm gần đây, có một phong trào kêu gọi người Do thái hãy đón nhận Chúa Jêsus. Người ta đăng trên báo một mẫu quảng cáo với tựa đề “Đấng Mê-si đã đến và tên Ngài là Giô-suê” và kèm theo lời giải thích như sau: “ Chắc nhiều người sẽ vui hơn nếu thiên sứ loan báo rằng “Ngươi hãy đặt tên con trẻ đó là Santa Claus, vì con trai ấy sẽ mang đến cho dân mình nhiều quà cáp”.

Thật vậy, nhiều người không thích nghe nói về tội lỗi. Nhưng tội lỗi là một hiện thực, một tình trạng có thật, một vấn đề cần một phương pháp giải quyết phù hợp. Đức Chúa Trời hứa ban cho nhân loại Đấng Mê-si, Đấng Giải Cứu, một Đấng sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi của con người. Nếu chấp nhận mình là người có tội là một điều khó, thấu hiểu khái niệm rằng chính Đức Chúa Trời đã tự nguyện giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta lại là điều khó hiểu hơn. Và giải pháp lạ lùng của Đức Chúa Trời chính là Giô-suê hay là Jêsus. Điều này sẽ làm nhiều người không vui.

Có thể quý vị không thích người Do thái. Có thể quý vị không ưa những Cơ-Đốc nhân. Có thể bạn khó chịu khi nói về tội lỗi, hoặc không thích nghe về Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên bạn. Tiếc thay khi những điều này làm bạn khó chịu, nhưng chân lý vẫn là chân lý. Trước khi xoay lưng bỏ đi trước tin vui này, xin bạn hãy nhớ cho rằng chân lý có thể rất đơn giản đến nỗi nhiều người sơ xuất không nhận ra.

Vì tình trạng tội lỗi của loài người, sự cứu rỗi phải đến từ Chúa, Ngài phải hy sinh, phải gánh thay cho tội lỗi con người, làm Đấng Giải Hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Che Chở, là Đấng Mê-si. Tên “Giô-suê” có nghĩa là như vậy và còn hơn thế nữa.

Trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp về con trẻ diệu kỳ này qua lời mô tả của thiên sứ Gáp-ri-ên. Xin hẹn gặp lại quý vị.

Xin xem những bài đọc khác